Σταθερή η ζήτηση δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Τράπεζα της Ελλάδος
Τράπεζα της Ελλάδος EUROKINISSI

Αμετάβλητα τα κριτήρια και οι όροι δανεισμού το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος

Το β΄τρίμηνο του 2017, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του γ΄τριμήνου του 2017.

Αμετάβλητη παρέμεινε και η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ (βλ. Διάγραμμα 2), ενώ αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.

​Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το β΄ τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το α΄τρίμηνο. Τα κριτήρια χορήγησης και η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2017.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, το β΄ τρίμηνο του 2017.

Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 1 - Πιστοδοτικά Κριτήρια (μέσος όρος)

Σταθερή η ζήτηση δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Διάγραμμα 3 - Αναλογία αιτήσεων που απορρίφθηκαν (μέσος όρος)

Σταθερή η ζήτηση δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network