Στην Εθνική Ασφαλιστική το χαρτοφυλάκιο της International Life AEAZ

Στην Εθνική Ασφαλιστική το χαρτοφυλάκιο της International Life AEAZ

Η Εθνική ασφαλιστική αναλαμβάνει επισήμως εφεξής τις υποχρεώσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της International Life AEAZ που αφορούν ασφαλισμένους, νοσηλευτικά ιδρύματα και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος για εξυγίανση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου και προστασία των ασφαλισμένων της εταιρείας International Life AEAZ με τον διορισμό ασφαλιστικού διαχειριστή της και με την μεταβίβαση σε ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρηση μέρους του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου ζωής και υγείας καθώς και για την έγκριση της μεταβίβασης στην ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ, υπογράφηκε στις 3 Μαρτίου 2017 η τελική συμφωνία μεταβίβασης και του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, με βάση την οποία μεταβιβάζονται στην ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ, από την 09/02/2017, συγκεκριμένα και πλήρως εξατομικευμένα (8122) ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής με Προσαρτήματα Υγείας ισάριθμων ασφαλισμένων της  International Life AEAZ.

Στη συμφωνία προβλέπεται ρητά ότι η ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ αναλαμβάνει από την ημερομηνία αυτή (09/02/2017) και εφεξής τις υποχρεώσεις των μεταβιβαζομένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα προκύψουν και θα αφορούν ασφαλισμένους, νοσηλευτικά ιδρύματα και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Ο Πρόεδρος της Εταιρίας Χριστόφορος Σαρδελής και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Σταύρος Κωνσταντάς σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της πολύμηνης αυτής διαδικασίας, επεσήμαναν: "Η απόφαση της Εθνικής Ασφαλιστικής να αναλάβει την ομαλή συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται μέσω των συγκεκριμένων 8.122 ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αποτέλεσε μία δύσκολη άσκηση, η λύση της οποίας προέκυψε από την προσπάθεια πολλών και είχε πάντα ως στόχο όλοι οι ασφαλισμένοι μας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν απρόσκοπτα το πολύ σημαντικό αγαθό της ιδιωτικής ασφάλισης. Ευχαριστούμε τις εταιρικές μας υπηρεσίες και τις υπηρεσίες του ασφαλιστικού διαχειριστή για την συμβολή τους στην επίτευξη της τελικής συμφωνίας".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Στην Εθνική Ασφαλιστική το χαρτοφυλάκιο της International Life

H Εθνική Ασφαλιστική αποζημίωσε τους κινηματογράφους 'ΑΠΟΛΛΩΝ' και 'ΑΤΤΙΚΟΝ'

SHARE:

24Media Network