Στηρίζει τις συνεταιριστικές τράπεζες ο Τσακαλώτος. Τεχνογνωσία από τη Γερμανία αντλεί η ελληνική πλευρά

ΒΟΥΛΗ - Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης» (3η συνεδρίαση), Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
ΒΟΥΛΗ - Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης» (3η συνεδρίαση), Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ) EUROKINISSI

Καίριας σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομίας η λειτουργία τους. Μετά τη λίστα Μπόργιανς και τη συνεργασία για την πάταξη της φοροδιαφυγής, διδάγματα από το γερμανικό μοντέλο των συνεταιριστικών τραπεζών αντλεί η Αθήνα

Εντονότερη συνεργασία - σε όλα τα επίπεδα - με τις γερμανικές αρχές επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την άντληση τεχνογνωσίας σε μια σειρά από νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, ώστε να είναι σε θέση να αντλήσει διδάγματα, ικανά, αν εφαρμοστούν στην Ελλάδα, να επαναφέρουν σε τροχιά σταθεροποίησης τη χώρα.

Ενδεικτική προς την κατεύθυνση αυτή είναι η σημερινή συνάντηση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον Διευθυντή του Ιδρύματος για τη Διεθνή Συνεργασία των Ταμιευτηρίων (Sparkassenstiftung fuer der Internationalen Kooperation), Niclaus Bergmann και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γερμανικών Ταμιευτηρίων (Deutscher Sparkassen -und Giroverband) Georg Fahrenschon.

Στη συνάντηση, κατά την οποία το «παρών» έδωσε και η Γενική Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής  Έλενα Παπαδοπούλου, παρουσιάστηκε από τους κ.κ. Bergmann και Fahrenschon:

•      Το επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας  των αποταμιευτικών και συνεταιριστικών τραπεζών στη Γερμανία.

•      Η σημασία του -ως έτερου τραπεζικού  πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας- για τη στήριξη και ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Τσακαλώτος, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των τοπικών οικονομιών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διαμηνύοντας επίσης πως η λειτουργία και στήριξη των συνεταιριστικών και αποκεντρωμένων αποταμιευτικών τραπεζών είναι καίριας σημασίας για τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο, η άντληση εμπειρίας από επιτυχημένα μοντέλα θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για τη δημιουργία και λειτουργία ανάλογων ιδρυμάτων και στην Ελλάδα.

Κατά τις πληροφορίες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η συνεργασία στη βάση της συναντίληψης ότι η Ευρωζώνη και η Ε.Ε. δεν χρειάζονται μόνο έναν ενιαίο χώρο κεφαλαιαγορών, αλλά και μικρές τράπεζες, είτε συνεταιριστικές είτε ειδικού σκοπού, οι οποίες είναι καταλληλότερες να εξυπηρετήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Η σημερινή συνάντηση του κ. Τσακαλώτου με τη γερμανική αντιπροσωπεία έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την έλευση στην Αθήνα του υπουργού Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, Νόμπερτ Μπόργιανς. Κατά την παραμονή του επί ελληνικού εδάφους ο κ. Μπόργιανς υπέγραψε με την κυβέρνηση συμφωνία για ενίσχυση της ελληνο-γερμανικής συνεργασίας, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Όπως διαφαίνεται από τις δράσεις της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, το τελευταίο διάστημα, η στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών, αλλά και η πάταξη της φοροδιαφυγής, αποτελούν μερικές μόνο από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική πλευρά, με στόχο τη θωράκιση – και κατ’ επέκταση σταθεροποίηση – της ελληνικής οικονομίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Ευκλείδης Τσακαλώτος, Τράπεζες
SHARE:

24Media Network