Στο 1,5% του ΑΕΠ η ανάπτυξη του 2017

Στο 1,5% του ΑΕΠ η ανάπτυξη του 2017
PIXABAY.COM

Ο δείκτης είναι αναθεωρημένος κατά 0,1% προς τα "πάνω" σε σχέση με τις προβλέψεις του Μαρτίου για άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,4%.

Στο 1,5% αναθεωρεί σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας το 2017 έναντι 1,4% του ΑΕΠ που προέβλεπε η πρώτη εκτίμηση που έκανε τον περασμένο Μάρτιο.

Η αναθεώρηση κατά 0,1% του ΑΕΠ προς τα πάνω οφείλεται κυρίως στη αναθεώρηση προς τα πάνω της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία με βάση την τωρινή εκτίμηση κατέγραψε αύξηση 0,6% σε σχέση με το 2016 έναντι μείωσης κατά 0,2% που ανακοίνωνε η εκτίμηση του Μαρτίου.

Η συνολική αύξηση της κατανάλωσης προέκυψε κυρίως από την αύξηση της δαπάνης των νοικοκυριών κατά 0,9% σύμφωνα με την νέα ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ έναντι αύξησης 0,1% που καταγράφονταν στην ανακοίνωση του Μαρτίου.

Μικρή επίδραση είναι η αναθεώρηση της αύξησης των εισαγωγών κατά 7,1% έναντι αύξησης 7,2% της πρώτης ανακοίνωσης.

Οι εξαγωγές καταγράφονται αυξημένες και την πρώτη και στην δεύτερη ανακοίνωση αυξημένες κατά 6,8%.

Οι επενδύσεις καταγράφονται αυξημένες κατά 9,1% έναντι αύξησης 9,9% που κατέγραφε η ανακοίνωση του Μαρτίου.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2017 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2016, έναντι αύξησης 2,0% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2018.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2017 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το έτος 2016, έναντι αύξησης 1,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2018.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2017 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 12,8% σε σχέση με το έτος 2016, έναντι αύξησης 12,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2018.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έτους του 2017 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 12,1% σε σχέση με το έτος 2016, έναντι αύξησης 11,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΛΣΤΑΤ
SHARE: