Συνήγορος του Πολίτη: Ακατάσχετα τα κοινωνικά επιδόματα

Συνήγορος του Πολίτη: Ακατάσχετα τα κοινωνικά επιδόματα

Την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα περιορισµού των κατασχέσεων και αποδέσµευσης των ποσών που αντιστοιχούν σε επιδόµατα/βοηθήµατα εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη

Σε ανακοίνωσή του, µετά την έκδοση εγκυκλίου (ΠΟΛ 1146 της 21/9/2017) από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων µε την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στις αρµόδιες υπηρεσίες, ο ΣτΠ σημειώνει:

Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ατοµικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασµό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί καταθέσεων προερχοµένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου επιδόµατος ή βοηθήµατος κοινωνικής φύσεως, η κατάσχεση περιορίζεται, µετά από αίτηση του οφειλέτη, και αποδεσµεύεται το σύνολο του δεσµευθέντος ποσού, εφόσον κατά την κείµενη νοµοθεσία τα ανωτέρω επιδόµατα/βοηθήµατα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα (πχ επίδοµα κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγ ύης, επίδοµα ανεργίας ΟΑΕ∆, επίδοµα θέρµανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ).

Η αποδέσµευση του συνόλου του δεσµευθέντος ποσού επιδόµατος/ βοηθήµατος ισχύει και στην περίπτωση που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασµού αναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως ο δικαστικός συµπαραστάτης του δικαστικώς συµπαραστατούµενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκου τέκνου.

ADVERTISING

Η εν λόγω εγκύκλιος εκδόθηκε µετά τη θέσπιση, νωρίτερα φέτος, του νόµου 4483/2017 που προέβλεψε ότι τα βοηθήµατα που χορηγούνται εκτάκτως από τους δήµους σε οικονοµικά αδύναµους και πολύτεκνους είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συµψηφίζονται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς ∆ηµόσιο, ούτε υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια.

Page: /
SHARE:

24Media Network