Ταλαιπωρία για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Ταλαιπωρία για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Tι ορίζει απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες θα οδηγηθούν στην ουρά της εφορίας

Του Σπύρου Δημητρέλη

Ενώ γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι εφορίες από άσκοπες επισκέψεις των φορολογούμενων, θεσπίζονται διαδικασίες που αναγκάζουν τους φορολογούμενους τελικά να τις επισκέπτονται.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ορίζεται ότι προκειμένου να δηλωθούν τα μισθώματα που δεν έχουν εισπραχθεί θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα ανείσπρακτα ενοίκια είναι διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Η απόφαση ορίζει ότι τα μισθώματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό στη φορολογική δήλωση καθώς και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων Ε2.

Στην πράξη χιλιάδες ιδιοκτήτες θα οδηγηθούν στην ουρά της εφορίας ενώ θα μπορούσε αυτό να αποφευχθεί είτε με την ταχυδρόμηση των δικαιολογητικών, είτε με την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, είτε με δειγματοληπτικό έλεγχο.

Πηγή: capital.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Capital
SHARE:

24Media Network