Τελωνεία: Παράταση προθεσμίας για την είσπραξη του ΕΦΚ και του ΦΠΑ

Τελωνεία: Παράταση προθεσμίας για την είσπραξη του ΕΦΚ και του ΦΠΑ
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Οι τελωνειακές αρχές προχωρούν σε παράταση όσον αφορά την είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεων για αλκοολούχα προϊόντα. Αναλυτικά η απόφαση.

Παρατείνεται έως τις 25/6 και 25/7, αντίστοιχα, η είσπραξη του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων από τις τελωνειακές Αρχές, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, που εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Απρίλιο του 2020.

Σύμφωνα με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), όπως αναφέρεται σε νέα τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, και συγκεκριμένα στην αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας του άρθρου 4, που αφορά την συγκεκριμένη ρύθμιση αναφέρεται:

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 110 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) για την είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, των ποσών υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που συνεισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου για τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα. Ειδικότερα, προβλέπεται δίμηνη παράταση, ήτοι μέχρι τις 25 Ιουνίου 2020 για τα αλκοολούχα ποτά και τα άλλα αλκοολούχα προϊόντα που εξήλθαν του καθεστώτος αναστολής και τέθηκαν σε ανάλωση τον μήνα Μάρτιο 2020 (βεβαίωση επιβαρύνσεων έως 25 Απριλίου 2020) και μέχρι τις 25 Ιουλίου 2020 για τα ανωτέρω προϊόντα που εξήλθαν του καθεστώτος αναστολής και τέθηκαν σε ανάλωση τον μήνα Απρίλιο 2020 (βεβαίωση επιβαρύνσεων έως 25 Μαΐου 2020). Επιπλέον, προβλέπεται ότι στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001. Η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων που λαμβάνοντας προκειμένου να στηριχθούν η επιχειρηματικότητα και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19».

Η σχετική ρύθμιση για την παράταση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ που κανονικά θα καταβαλλόταν στα κατά τόπους Τελωνεία, στις 25/4/2020 και στις 25/5/2020 για τους μήνες Μάρτιο 2020 και Απρίλιο 2020, έχει ως εξής:

Άρθρο 4

Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων

Παρατείνονται έως τις 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020 και έως τις 25 Ιουλίου 2020 η είσπραξη των ανωτέρω επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και την παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (Α’ 265). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα