Τι προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2019 - Ελαφρύνσεις 1,2 δις

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Τι αναφέρει η γνωμάτευση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή - οριακή υπέρβαση κατά μόλις 0,1% του ΑΕΠ του στόχου.

Ελαφρύνσεις συνολικού ύψους 1,245 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής μείωσης του ΠΔΕ κατά 250 εκατ., βλέπει για τον προϋπολογισμό του 2019 το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κρίνοντας το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί αργότερα σήμερα στην Βουλή

Στα βασικά του μεγέθη, ο προϋπολογισμός του 2019 προβλέπει ανάπτυξη 2,5% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ ενώ τονίζεται ότι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, για το 2019 δεν προβλέπεται η λήψη νέων περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων.

Αντιθέτως, θα εφαρμοστούν διορθωτικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις με σχετικά επεκτατικό χαρακτήρα, συνολικού ύψους 1.245 εκατ. ευρώ

Στα βασικά μεγέθη, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθουν σε 53.806 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 190 εκατ. σε σχέση με το 2018 και κατά 392 εκατ. σε σχέση με το στόχο του ΜΠΔΣ. Η αύξηση αυτή σύμφωνα με το ΕΔΣ προέρχεται κυρίως από την αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ, την αύξηση των εσόδων από τους φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και τους λοιπούς τρέχοντες φόρους, καθώς και από τα αυξημένα έσοδα από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων («Ελληνικό») και από το ΠΔΕ.

Οι αυξήσεις αυτές υπεραντισταθμίζουν τη μείωση των εισπράξεων λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τη μείωση των καθαρών εσόδων λόγω των αυξημένων επιστροφών φόρου σε σχέση με το στόχο του ΜΠΔΣ.

Από την άλλη πλευρά, οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 56.956 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 573 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022. Με δεδομένη την ενσωμάτωση στις προβλέψεις του 2019 του συνόλου των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που ακολούθησαν την ψήφιση του ΜΠΔΣ 2019-2022, ο στόχος θεωρείται επιτεύξιμος. Προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του υψηλού βαθμού ελέγχου των δαπανών, ανάλογου της περιόδου εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Η σημαντική συρρίκνωση του δημοσιονομικού χώρου δεν αφήνει περιθώρια υπέρβασης του ορίου των δαπανών το 2019.

Όπως τονίζεται η χρηματοδότηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων εξαρτάται από το νέο δημοσιονομικό χώρο που αναμένεται να δημιουργηθεί λόγω της επιτάχυνσης της μεγέθυνσης του ΑΕΠ και του διαθέσιμου εισοδήματος. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως του 2,5%, ενώ η απασχόληση αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,4%. Συνεπώς, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα για το 2019 εξαρτώνται κατά μείζονα λόγο από τις μακροοικονομικές επιδόσεις.

Όσον αφορά το ΠΔΕ, ο περιορισμός του στα 6.750 εκατ. ευρώ αντανακλά όχι μόνο τη μη υλοποίηση των εξισορροπητικών παρεμβάσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στο ΜΠΔΣ 2019-2022, αλλά και επιπρόσθετη μείωση ύψους 250 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην έλλειψη ώριμων προς ένταξη προγραμμάτων για έργα υποδομής, δημιουργεί προβληματισμό αναφορικά με το αναπτυξιακό αντίκρισμα του τρόπου διάθεσης του δημοσιονομικού χώρου.

Κίνδυνος εκλογικού κύκλου

Τέλος με δεδομένη την οριακή υπέρβαση κατά μόλις 0,1% του ΑΕΠ του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5%, επισημαίνεται η ύπαρξη ενός εκλογικού δημοσιονομικού κύκλου το 2019, με αποσταθεροποιητική δυναμική διαχρονικά, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Αρνητικές συνέπειες θα είχε ιδίως εάν η οξύτητα των πολιτικών αντιπαραθέσεων επιτρέψει να αναπτυχθούν αβεβαιότητες ως προς τον δεσμευτικό χαρακτήρα των δημοσιονομικών στόχων, έτσι ώστε να προκύψουν πιθανές καιροσκοπικές συμπεριφορές σχετικά με την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Βουλή, Προϋπολογισμός
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Θεοχάρης: Ο προϋπολογισμός ενέχει και ζήτημα ψήφου εμπιστοσύνης

Κομισιόν: Εγκρίθηκε ο ελληνικός προϋπολογισμός - Τι προβλέπεται για το χρέος

SHARE: