Το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού τουρισμού

Το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού τουρισμού

Το 2018 υπολογίζεται ότι επισκέφτηκαν τη χώρα μας περισσότεροι από 30 εκατ. τουρίστες, ενώ οι άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν κοντά στα 16 δισ. ευρώ.

Ο τουρισμός στην Ελλάδα, είναι, πλέον, υπόθεση των πολλών και όχι των λίγων. Ο τουρισμός συνεισφέρει τεράστια ποσά στην εθνική οικονομία, ωστόσο δεν αρκεί από μόνος του για την ανέλιξη της χώρας. Μπορεί, πάντως, με τις κατάλληλες συνέργειες, να αποτελέσει τον ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ο πήχης του ελληνικού τουρισμού, έχει φθάσει ψηλά. Κι όπως συμβαίνει στη ζωή, γενικά, εύκολα μπορείς να φθάσεις στην κορυφή, χρειάζεται όμως πυγμή για να κρατηθείς εκεί.

Όπως επισήμανε στον απολογισμό του 2018, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΤΕ, Γιώργος Βερνίκος, όσο αυξάνεται ο τουρισμός, τόσο αυξάνει η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και με τη δύναμη που έχουμε πρέπει να επηρεάζουμε πολιτικές αποφάσεις, ώστε να βελτιώσουμε τον τουρισμό μας και να δούμε έργα να υλοποιούνται.

Με το 2018 να υπολογίζεται ότι επισκέφτηκαν τη χώρα μας περισσότεροι από 30 εκατ. τουρίστες (σχεδόν 33 εκατ. μαζί με τις αφίξεις επισκεπτών από κρουαζιέρα) και με άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις κοντά στα 16 δισ. ευρώ, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος σημείωσε ότι «το μέλλον του τουρισμού ξεπερνά το πλήθος των αφίξεων και τη μονοδιάσταστη καταγραφή των εσόδων, άλλα έχει να κάνει με το αποτύπωμά του και το βαθμό που αυτό είναι ωφέλιμο για έναν τόπο και την κοινωνία του. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες θα τονίζουν την προσήλωσή μας στην ποιότητα ζωής του τόπου μας και στη φυσιογνωμία του.»

Το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού τουρισμού

Αφήνοντας πίσω, σιγά σιγά τη φετινή χρονιά, το μυαλό όλων είναι στην επόμενη μέρα και ο Γιάννης Ρέτσος επισημαίνει για το 2019 ότι χρειάζονται «συνέργειες, συνεργασίες και σύνθεση δυνάμεων, επειδή είμαστε πολλά χρόνια σε μια ανοδική πορεία κι αυξάνουν οι προκλήσεις.»

Κι εκεί έγκειται το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού τουρισμού. Με τις κατάλληλες συνεργασίες, να αναδείξουμε τον κάθε τόπο ως προορισμό. Βρισκόμαστε στο καλύτερο momentum της ιστορίας μας, τουριστικά, και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Χρειάζεται να διαχειριστούμε καλύτερα τον κάθε τόπο, την κάθε μια περιοχή και όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ: «Ένας τόπος δεν πρέπει να αρέσει μόνο στους τουρίστες που τον επισκέπτονται, αλλά και στους κατοίκους που ζουν σε αυτόν και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. H ποιότητα του τόπου, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, οφείλει να συμβαδίζει με την ποιότητα ζωής που θέλουμε για εμάς τους ίδιους. Γιατί η ποιότητα της ζωής των κατοίκων, συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση των τουριστών. Επάρκεια σε βασικές υποδομές όπως ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, αποτελούν ζήτημα για κάποιους από τους προορισμούς που κινούνται στα όριά τους στην αιχμή της σεζόν. Αυτό σημαίνει αλλαγή της φιλοσοφίας και λήψη μεγαλύτερου ρόλου σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και καλή λειτουργία προορισμών, καθώς και στη σχετική προσαρμογή των δραστηριοτήτων προώθησης προορισμών αντίστοιχα. Πλέον, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την προβολή ενός προορισμού, αλλά οφείλουμε να αγγίζουμε θέματα ολιστικής βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης προορισμών, με απώτερο στόχο την αποφυγή φαινομένων εμπορευματοποίησης του προϊόντος. Από τον στόχο της τουριστικής ανάπτυξης περιοχών, έχουμε περάσει στην εποχή που ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει και εν μέρει -ήδη- αποτελεί μέσο βελτίωσης ενός τόπου. Και σε αυτό το σημείο, καταδεικνύεται περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για συνεργασίες, συνέργειες και συνένωση. Δεν είναι αρκετή μόνο η προσπάθεια και οι όποιες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Χρειάζεται η δέσμευση και υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ο ενεργός διάλογος με τους ίδιους τους πολίτες. Αποτελεί προτεραιότητα να καταγραφούν τα ζητήματα και να δρομολογηθούν λύσεις, με την αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών μηχανισμών, προς όφελος του ελληνικού τουρισμού και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας.»

Το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού τουρισμού

Το 2019, θα είναι μια εκλογική χρονιά για την Ελλάδα (βουλευτικές, αυτοδιοικητικές εκλογές) και όλοι οφείλουν να τοποθετηθούν σε θέματα τουρισμού, για το τι θα κάνουν σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αλλά και τα νέα δεδομένα, όπως την τουριστική άνοδο της Τουρκίας (ξεπερνά φέτος τα 35 εκατ.), τον προβληματισμό της κορυφαίας τουριστικά Ισπανίας, εξαιτίας αυτής της ανόδου και βέβαια την σχετικά κακή ψυχολογία των Βρετανών (πρώτη τουριστική αγορά της Ελλάδας), λόγω του Brexit και την αντιπαράθεση Βρετανίας – Ευρώπης. Πέραν των εξωγενών παραγόντων , υπάρχουν και τα εγγενή, εσωτερικά μας θέματα, με τον ΣΕΤΕ να ζητά επίμονα την επίλυσή τους, όπως:

  • η υψηλή φορολογία που έχει αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα του προϊόντος,
  • η ανάγκη δημιουργίας νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που θα συνδυάζει ανάπτυξη και αειφορία,
  • το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων που δεν έχει ακόμα επιλυθεί σε επίπεδο φορολογίας και θέσπισης κανόνων λειτουργίας. Αρκετές χώρες και προορισμοί έχουν ρυθμίσει την αγορά και η Ελλάδα πρέπει να παραδειγματιστεί από τις βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό,
  • η ανάγκη θέσπισης κινήτρων για νέο-εισερχόμενους στην αγορά εργασίας προκειμένου να μειωθεί η ανεργία στη χώρα, καθώς και η διατήρηση των ρυθμισμένων σχέσεων εργασίας με έμφαση στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Καταλήγοντας, στους στόχους του ΣΕΤΕ για το 2019, παραμένουν η αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος, που επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον πολιτισμό, καθώς και με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που είναι απόλυτα συνδεμένη με τον ανθρώπινο παράγοντα. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και κατάρτιση για εργαζόμενους και επιχειρηματίες µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, εξακολουθούν και είναι στις κεντρικές προτεραιότητες. Κι όσον αφορά στην Marketing Greece, ετοιμάζεται εντός του Ιανουαρίου μια νέα καμπάνια προβολής, με βάση το συναίσθημα και τον άνθρωπο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τουρισμός
SHARE: