Το ΥΠΟΙΚ ψάχνει τον θησαυρό του μακαρίτη

Το ΥΠΟΙΚ ψάχνει τον θησαυρό του μακαρίτη

Τις χαμένες κληρονομιές επ' αμοιβή αναζητά το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την αξιοποίησή τους. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί.

Κυνήγι του χαμένου θησαυρού ( ή μάλλον την ξεχασμένης κληρονομιάς ) ξεκινά το υπουργείο οικονομικών τάζοντας γερή αμοιβή σε όσους θα υποδείξουν ξεχασμένες κληρονομιές που δεν διεκδικούνται από κληρονόμους.

Συγκεκριμένα με απόφαση του υφυπουργού οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου όποιος γνωρίζει περιπτώσεις κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών που δεν είναι σε γνώση του δημοσίου οφείλει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του ΥΠΟΙΚ. Για αυτήν την δήλωση δικαιούται χρηματική αμοιβή που μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% επί της αξίας της εκκαθαρισθείσας περιουσίας.

ADVERTISING

Στην απόφαση τονίζεται ότι εφόσον η δήλωση γίνει σε άλλη δημόσια αρχή, η αρχή αυτή υποχρεούται άμεσα και εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την περιέλευση σε αυτή, της σχετικής πληροφορίας, να τη διαβιβάσει στην ανωτέρω Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών οφείλει να εξετάσει τα παρεχόμενα στοιχεία και, εφόσον δεν υπάγονται στην αρμοδιότητά της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4182/2013, να τα αποστείλει στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Πως εισπράττεται η αμοιβή


Σύμφωνα με την απόφαση η χρηματική αμοιβή καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο, μετά την εκκαθάριση και την περιέλευση της περιουσίας στο Δημόσιο ή το φορέα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, με απόφαση της αρμόδιας, (κατά το άρθρο 1 του ν. 4182/2013), αρχής, ύστερα από γνώμη του αντίστοιχου Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και εφόσον συντρέχει μία εκ των εξής προϋποθέσεων:

α) εάν έχει παρέλθει πενταετία από το θάνατο του διαθέτη ή δωρητή ή του κληρονομούμενου από το Δημόσιο, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου στην έκτη τάξη και η αρμόδια αρχή δεν έλαβε γνώση της ύπαρξης της περιουσίας αυτής, από άλλη πηγή,

β) εάν είναι δυνατή αναψηλάφηση δίκης ή ανατροπή τελεσίδικης απόφασης ή συμβιβασμού, ως αποτέλεσμα της υποδείξεως αδικήματος από τον καταδείκτη, επιδικασθεί δε, (με τελεσίδικη απόφαση ή βούλευμα), η περιουσία στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα ή σε Ιδρύματα.

Το ύψος της αμοιβής μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% επί της αξίας της εκκαθαρισθείσας περιουσίας, με βάση την εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Εάν η δήλωση γίνεται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους σε ποσοστά που καθορίζονται με την απόφαση του Το δικαίωμα αμοιβής υπόκειται στην παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Υπουργείο Οικονομικών
SHARE:

24Media Network