Πόσο “πράσινα” είναι τα ελληνικά ξενοδοχεία – Μέτριες οι γνώσεις των ξενοδόχων για το περιβάλλον

Πόσο “πράσινα” είναι τα ελληνικά ξενοδοχεία – Μέτριες οι γνώσεις των ξενοδόχων για το περιβάλλον
Ξενοδοχεία στη Σκιάθο istockphoto

Έρευνα του ΙΤΕΠ δείχνει τις γνώσεις των ξενοδόχων σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Περισσότεροι από τους μισούς έλληνες ξενοδόχους έχουν μέτρια γνώση στα θέματα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και μόνο στα μεγάλα ξενοδοχεία, στα ξενοδοχεία που ανήκουν σε αλυσίδες και στα πιστοποιημένα, οι ξενοδόχοι δηλώνουν ότι έχουν ικανοποιητικές γνώσεις αυτών των θεμάτων.

Αυτό προκύπτει από έρευνα πεδίου για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων που αποτέλεσε τη βάση της συνεργασίας του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) με την Google στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του πράσινου και βιώσιμου μετασχηματισμού του τουριστικού κλάδου της Ελλάδας.

Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, όσον αφορά στην εφαρμογή πρακτικών για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αειφορία, καθώς και στην καταγραφή των αναγκών σε ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στα θέματα αυτά.

Σύμφωνα τα αποτελέσματα της έρευνας, το ποσοστό ξενοδόχων με γνώσεις άνω του μετρίου πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι υψηλότερο στα δημοφιλή νησιά (51,2%), ενώ η εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας θεωρείται μεγάλης σημασίας για το μέλλον όλων των ξενοδοχείων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ωστόσο, τα Μεγάλα και Μεσαία ξενοδοχεία καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά από τα Μικρά και Οικογενειακά ξενοδοχεία.

Αναφορικά με το επίπεδο γνώσεων πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι αρκετά υψηλότερο στα μεγάλα ξενοδοχεία. Μάλιστα το ποσοστό των ξενοδοχείων που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι αντιστρόφως ανάλογο με το μέγεθός τους. Ωστόσο, αντίθετη τάση καταγράφεται για τους στόχους μείωσης. Παρατηρείται ότι η εφαρμογή μεθόδων μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα είναι πιο έντονη σε ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος μιας αλυσίδας.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα πιστοποιημένα ξενοδοχεία αναγνωρίζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών για το μέλλον της ξενοδοχειακής επιχείρησης συγκριτικά με τα μη πιστοποιημένα ξενοδοχεία. Μεγάλη διαφορά παρατηρείται και στο επίπεδο γνώσεων (των ξενοδόχων) πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ανάμεσα στα πιστοποιημένα και μη ξενοδοχεία.

Οι συνολικές ετήσιες επενδύσεις σε πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος κυμαίνονται από 8% έως 11% του τζίρου των ξενοδοχείων.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού και της Google, σε συνεργασία και με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν το βιώσιμο μετασχηματισμό τους και να επικοινωνήσουν τις περιβαλλοντικές τους δράσεις. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους χωρίς κόστος.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα