Τράπεζες: Ανύπαρκτο ενδιαφέρον από τις ΜμΕ για χρηματοδοτήσεις

Τράπεζες: Ανύπαρκτο ενδιαφέρον από τις ΜμΕ για χρηματοδοτήσεις
Τράπεζα ISTOCK

Τις πλάτες στον τραπεζικό δανεισμό, λόγω κόστους, έχουν γυρίσει οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς μόλις το 5% των ήδη ελάχιστων επενδύσεων γίνεται με δάνειο. Την ίδια στιγμή το όποιο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στα Προγράμματα της ΕΑΤ.

Απαγορευτική παραμένει η πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην τραπεζική ρευστότητα λόγω του υψηλότερου κόστους που φέρνουν οι απανωτές αυξήσεις επιτοκίων, την ίδια στιγμή που οι μόνες επιλογές που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον είναι τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που αξιοποιούν τα εργαλεία της εγγύησης δανείου ή επιδότησης επιτοκίου.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μόλις 1 στις 4 (24%) από αυτές πραγματοποίησε κάποια επένδυση το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το 61,5% των επενδύσεων αφορούσε την βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και τις ψηφιακές τεχνολογίες, το 17,5% τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το 14% την εκπαίδευση του προσωπικού και το 7% εργασίες για ενεργειακή αναβάθμιση.

Αυτό όμως που είχε μεγαλύτερη σημασία είναι η πλειοψηφία των επενδύσεων και συγκεκριμένα το 67,5% χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια, το 27,5% χρηματοδοτήθηκε από κάποιο πρόγραμμα και μόλις το 5% χρηματοδοτήθηκε από κάποια τράπεζα.

Την ίδια στιγμή ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα ήταν σχετικά χαμηλού προϋπολογισμού. Ειδικότερα το 50% των επενδύσεων ήταν ύψους έως 5.000 ευρώ το 20% έως 10.000 ευρώ και πάνω από 10.000 ευρώ ήταν το υπόλοιπο 30% των επενδύσεων.

Σε συνθήκες ακριβού χρήματος οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στρέφονται στα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αξιοποιώντας τα εργαλεία εγγύησης δανείου ή επιδότησης επιτοκίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια σήμερα οι εμπορικές τράπεζες με τη στήριξη των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, έχουν εκταμιεύσει δάνεια ύψους 8,7 δισ. ευρώ με μέσο επιτόκιο 4,76%. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία πρόκειται για περίπου 45.000 δάνεια που έχουν κατευθυνθεί κατά κύριο λόγο σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 50 εργαζομένους.

Το μέσο επιτόκιο δανεισμού (4,76%) για τα δάνεια της ΕΑΤ προσεγγίζει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που με βάση τα στοιχεία της ΕΚΤ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 4,93% έναντι 6,16% που ήταν το μέσο επιτόκιο δανεισμού των επιχειρήσεων στη χώρα μας, εξασφαλίζοντας όπως προκύπτει από τα στοιχεία φθηνή ρευστότητα μέσω κεφαλαίου κίνησης ή για δάνεια επενδυτικού σκοπού.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ανοδικά κινήθηκαν για ακόμη ένα μήνα τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων τον Ιούλιο στη χώρα μας, καταγράφοντας αυξήσεις από 25 μονάδες βάσης (0,25) έως 69 μονάδες βάσης (0,69) και ανεβάζοντας το μέσο επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια στο 6,16% έναντι 4,93% που ήταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωζώνης.

Τραπεζικές πηγές διευκρινίζουν ότι το μέσο επιτόκιο των δανείων που έχουν εκταμιευθεί με τη στήριξη της ΕΑΤ είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως τα χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματος, το ύψος του δανείου, η πιστοληπτική αξιολόγηση της κάθε επιχείρησης, καθώς και οι εξασφαλίσεις.

Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των εκταμιεύσεων μέχρι σήμερα προκύπτει ότι:

Σχεδόν το 95% των των επιχειρήσεων που δανειοδοτήθηκαν (42.000 δάνεια περίπου) ήταν πολύ μικρές και μικρές, με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, αλλά τα δάνεια που έλαβαν αντιπροσωπεύουν άνω του 50% του συνόλου των εγκεκριμένων δανείων, δηλαδή 4,9 δισ. ευρώ. Σημαντικό μερίδιο στις δανειοδοτήσεις είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών από 10 έως 50 εκατ. ευρώ, που έλαβαν 2,4 δισ. ευρώ (25,71% του συνόλου), ενώ στο 1,9 δισ. ευρώ ήταν η αξία των δανείων που έλαβαν επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Το 41,26% του πλήθους των δανείων κατευθύνθηκε στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο, το 12,3% στη μεταποίηση, το 10,48% σε δραστηριότητες παροχής καταλυμάτων, το 6,78% σε επιχειρήσεις του τομέα της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, το 6,69% σε επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, το 5,42% στις κατασκευές και το 4,47% σε δραστηριότητες σχετικές με τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 30,6% του πλήθους των δανείων (13.567 επιχειρήσεις) και το 46,5% της αξίας των εγκρίσεων και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με το 15,19% στο πλήθος δανείων (6.737 επιχειρήσεις) και το 15,44% της αξίας των εγκρίσεων, ενώ υψηλή συμμετοχή στα προγράμματα είχαν οι επιχειρήσεις της Κρήτης με το 8,57% του πλήθους των δανείων και το 9,91% της αξίας των εγκρίσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας με ποσοστά συμμετοχής 7,61% και 5,44% αντίστοιχα.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα