Τράπεζες: Ρίχνουν δάνεια 2,4 δις ευρώ στις ΜμΕ μέσω της ΕΑΤ

Διαβάζεται σε 4'
Νίκος Παπαθανάσης
Νίκος Παπαθανάσης EUROKINISSI

Ενεργοποιείται σήμερα το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ το οποίο θα δίνει σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εγγυήσεις αλλά και επιδοτήσεις δανείων με χαμηλότοκα δάνεια. Ο ρόλος της ΕΑΤ και τα εργαλεία του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης

Την έναρξη διάθεσης επιχειρηματικών δανείων ύψους 2,4 δις. ευρώ προς ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα στην επόμενη πενταετία, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, ανακοινώνει σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) έρχεται να προστεθεί στην εργαλειοθήκη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) η οποία μέσω ταμείων επιδότησης δανείων και εγγυοδοσίας αποτελεί τον χρηματοδοτικό βραχίονα της κυβέρνησης προκειμένου να ξεπεράσουν τις 100.000 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Η αύξηση της περιμέτρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό αποτελεί βασικό στόχο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι την ώρα που παρατηρείται μια αύξηση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από τις τράπεζες, η καθαρή χρηματοδότηση (πιστωτική επέκταση) προς τις μικρές επιχειρήσεις παραμένει σε αρνητικά επίπεδα και εξακολουθεί να συρρικνώνεται. Επιπροσθέτως, όσες μικρές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση αντιμετωπίζουν έως και 2,5% υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τις μεγαλύτερες.

δάνεια 2,2 δισ. ευρώ του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ θα δίνει και εγγυήσεις αλλά και επιδοτήσεις δανείων με χαμηλότοκα δάνεια. Ειδικότερα, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χωρίζεται στο Ταμείο Δανείων το οποίο μέσω των εμπορικών τραπεζών θα δίνει: Πρώτον, επενδυτικά δάνεια (από 5 έως 12 έτη) ύψους από 20.000 έως 8 εκατ. ευρώ και δεύτερον, χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης (διάρκειας 2 έως 5 ετών) από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Τα 40% του ποσού θα είναι άτοκο, ενώ για το υπόλοιπο ποσό θα επιδοτείται μειώνεται το επιτόκιο κατά τρεις μονάδες για δύο έτη. Προβλέπεται και περίοδος χάριτος από 12 έως 24 μήνες.

Το Ταμείο Εγγυήσεων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα προσφέρει εγγύηση 70%-80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 έως 10 εκατ. ευρώ) και δάνεια κεφαλαίου κίνησης (από 10.000 έως 500.000 ευρώ), καθώς και σε δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης. Ακόμη θα προσφέρει επιδότηση επιτοκίου 2% με 3% για δύο έτη. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων, ενώ για ποσά άνω των 50.000 ευρώ θα ζητείται έως το 30% σε εμπράγματες. Και εδώ η διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται περίοδος χάριτος έως 24 μήνες.

Σημειώνεται πως το σκέλος δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χρηματοδοτείται με 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και το σκέλος των εγγυήσεων με 200 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα το τρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) μέσω συνεργασιών με τις εμπορικές τράπεζες και οι πρώτες προσκλήσεις προς τις επιχειρήσεις αναμένεται να ανοίξουν άμεσα.

Ένα ακόμη στοίχημα είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης από περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει και ειδική πρόβλεψη για ακόμη χαμηλότερα επιτόκια για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η αύξηση της περιμέτρου των επιχειρήσεων που αξιοποιούν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θεωρείται απαραίτητη και για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «Ελλάδα 2.0» για τις συμβασιοποιήσεις που θα ξεκλειδώσουν τις επόμενες δόσεις.

Νέο πρόγραμμα εγγυοδοσίας από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το οικονομικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα και την ενεργοποίηση του ποσού 500 εκατ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που θα κατευθυνθεί για το προγράμματος παροχής εγγυήσεων για τη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό που θα παρέχει εγγυήσεις για έως το 70% του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί σε τρία προγράμματα υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Στόχος είναι μαζί με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ να υπάρχουν δύο προγράμματα στήριξης κατά βάση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παροχή επιχειρηματικών δανείων, καθώς  η μεγάλη προσπάθεια είναι να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και να διευρυνθεί η περίμετρος των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τον Σεπτέμβριο

Παράλληλα ανακοινώθηκε πως τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει ένα ακόμη πρόγραμμα επιδοτήσεων για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βασικό άξονα την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να αξιοποιήσει κονδύλια των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έμειναν αδιάθετα.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα