Τρύπα 1,7 δισ. ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού λόγω μεταχρονολόγησης του ΕΝΦΙΑ

Τρύπα 1,7 δισ. ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού λόγω μεταχρονολόγησης του ΕΝΦΙΑ

Εντός στόχου ήταν το οκτάμηνο Ιανουαρίου Αυγούστου το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού φτάνοντας τα 3,55 δις έναντι στόχου για πλεόνασμα 3,57 δις ευρώ με την τρύπα στα έσοδα να μεγαλώνει 1,76 δις ευρώ

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (περιλαμβάνουν και τις κοινοτικές εισροές στο ΠΔΕ) έφτασαν στο τέλος Αυγούστου τα 31,44 δις . ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,74 εκατ. ευρώ ή 5,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.248 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.76 δις . ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών, η υποεκτέλεση οφείλεται κυρίως στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1.027 εκατ. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί. Παρόλα αυτά ούτε και η μεταχρονολόγηση κατά ένα μήνα των πληρωμών του ΕΝΦΙΑ δικαιολογεί και το υπόλοιπο της τρύπας των εσόδων ύψους περίπου 740 εκ ευρώ το οποίο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο και εμφανίζεται και τον Αύγουστο.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2, 56 δις. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.1 δις ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,19 δις . ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τρύπα 1,08 δισ. για τον μήνα Αύγουστο

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,12 δις ευρώ μειωμένο κατά 1,1 δις . ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4 δις ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,07 δις . ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (162 εκατ. ευρώ).

Υστέρηση 1,2 δισ. ευρώ και τις δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017 ανήλθαν στα 32, 7 δις . ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,7 δις . ευρώ έναντι του στόχου (34,4 δις . ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31.121 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,18 δις ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 201 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 120 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 329 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1,44 δις. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 296 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 114 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 57 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 35 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,58 δις . ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 519 εκατ. ευρώ.

SHARE:

24Media Network