ΤτΕ: “Συναγερμός” για το ύψος του “κόκκινου” ιδιωτικού χρέους

ΤτΕ: “Συναγερμός” για το ύψος του “κόκκινου” ιδιωτικού χρέους
Τράπεζα της Ελλάδος Eurokinissi

Παρά την μείωση των κόκκινων δανείων κατά 10 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020, η Τράπεζα της Ελλάδος τονίζει ότι το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος παραμένει πολύ υψηλό και ενόψει του νέου κύματος κόκκινων δανείων λόγω της πανδημίας ζητά την χρήση και άλλων εργαλείων εκτός του Ηρακλή.

Την εκτίμησή του ότι τα κόκκινα δάνεια θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο και δεδομένου ότι αναμένεται να υπάρξει νέα εισροή λόγω της

πανδημίας, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν και άλλες, συμπληρωματικές του “Ηρακλή”, λύσεις, εκφράζει για άλλη μια φορά ο

Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας.

Στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2020 που υπέβαλε σήμερα ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρας στον Πρόεδρο της Βουλής και το Υπουργικό Συμβούλιο, διαπιστώνεται η υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2020, ενώ επισημαίνεται ότι αναμένεται νέα εισροή μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της πανδημίας.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) ανήλθαν, σε ατομική βάση, στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020 σε 58,7 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,8 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2019 και κατά 48,5 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε υψηλός (35,8%) το Σεπτέμβριο του 2020.

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή μεγάλου μέρους των ενήμερων δανείων σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι τα τέλη  Δεκεμβρίου του 2020 συγκράτησε την εισροή νέων ΜΕΔ. Σημειώνεται πάντως ότι το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος παραμένει πολύ υψηλό, ανεξαρτήτως αν τα ΜΕΔ των τραπεζών έχουν μειωθεί λόγω των μεταβιβάσεων σε φορείς εκτός τραπεζικού συστήματος.

Εντός του 2020 υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ. Αυτές αφορούν την πραγματοποίηση τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων με ενεργοποίηση του μηχανισμού “Ηρακλής” και την ψήφιση του νόμου 4738/2020 που βελτιώνει πολλές πτυχές του πτωχευτικού δικαίου.

Καθώς όμως, ακόμη και μετά τις ενέργειες αυτές, τα ΜΕΔ θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο και δεδομένου ότι αναμένεται να υπάρξει νέα εισροή ΜΕΔ λόγω της πανδημίας, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν και άλλες, συμπληρωματικές του “Ηρακλή”, λύσεις, αναφέρει η ΤτΕ.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης και για την επιτάχυνση της ανάκαμψης είναι να συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ μεσοπρόθεσμα απαιτούνται η αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, καθώς και η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Οι στόχοι της bad bank

Παράλληλα ο Διοικητής της ΤτΕ περιγράφει στην έκθεση για τη νομισματική πολιτική τους στόχους αλλά και τους 8 άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η πρόταση για τη δημιουργία μια εταιρείας Asset Management Company (bad bank). Η πρόταση αντιμετωπίζει το πρόβλημα του υψηλού αναβαλλόμενου φόρου και το κόστος για τις τράπεζες επιμερίζεται σε βάθος 5ετίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής για τον τραπεζικό κλάδο, προκειμένου να επιτύχει ταυτόχρονα μία σειρά από επιμέρους στόχους:

  • Την οριστική και ταυτόχρονη διευθέτηση των προβλημάτων που απορρέουν από την ύπαρξη ενός υψηλού αποθέματος ΜΕΔ και της αναβαλλόμενης οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης (DTC), η οποία αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών,
  • Την ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας, προκειμένου οι τράπεζες να μπορούν να παράγουν εσωτερικά κεφάλαιο σε διατηρήσιμη βάση,
  • Την αποφυγή αδικαιολόγητης απίσχνανσης (undue dilution) των υφιστάμενων μετόχων, ώστε να υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα συμμετοχής τους σε ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου,
  • Την αποφυγή χρήσης κρατικών ενισχύσεων, ώστε αφενός μεν να περιοριστεί ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard), αφετέρου δε, να ενισχυθεί περαιτέρω η χρηματοπιστωτική σταθερότητα με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών,Τ
  • Τη διαμόρφωση συνθηκών πλήρους διαφάνειας για την ορθή απεικόνιση των υφιστάμενων και μελλοντικών ζημιών των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών και, τέλος,
  • Τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών, προκειμένου να παρουσιαστεί μία ελκυστική επενδυτική πρόταση.

Αναγκαία η λήψη συμπληρωματικών μέτρων

Τα υφιστάμενα διαθέσιμα εργαλεία στην προσπάθεια μείωσης του μαποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας του Σχήματος Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού (Hellenic Asset Protection Scheme – HAPS), κινούνται ορθώς στον άξονα της βελτίωσης της ποιότητας των ισολογισμών των τραπεζών.

Ωστόσο, μια σειρά παραγόντων καθιστούν αναγκαία τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων, δεδομένου ότι στην παρούσα συγκυρία είναι περιορισμένες οι εναλλακτικές προτάσεις.

Συγκεκριμένα (α) με το διαθέσιμο απόθεμα NPLs να προσδιορίζεται στα 58,7 δισ. ευρώ με στοιχεία γ' τριμήνου του 2020, (β) την αβεβαιότητα αναφορικά με την αναμενόμενη επιδείνωση του εν λόγω αποθέματος NPLs το επόμενο διάστημα, (γ) την περιορισμένη δυνατότητα για τη δημιουργία κεφαλαίου από τις τράπεζες, λόγω χαμηλής κερδοφορίας, (δ) την εκτιμώμενη επιδείνωση του ποσοστού της αναβαλλόμενης οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης (DTC) έναντι του Δημοσίου επί των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, αλλά κυρίως (ε) την επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, καθίσταται σαφές ότι απαιτούνται επιπλέον ενέργειες τόσο από τις τράπεζες όσο και από την Πολιτεία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα