ΤτΕ: Σταθερά χαμηλή η ζήτηση των δανείων

ΤτΕ: Σταθερά χαμηλή η ζήτηση των δανείων

Αμετάβλητη παραμένει η ζήτηση, οι όροι τα κριτήρια νέων δανείων το πρώτο τρίμηνο του '17. Τι αναφέρει νέα έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος

Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε η ζήτηση για δάνεια το α τρίμηνο του έτους και σε ότι αφορά τα δάνεια των νοικοκυριών (στεγαστικα, καταναλωτικά), όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, η εικόνα του δανεισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών δεν άλλαξε σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος:

Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Το α΄ τρίμηνο του 2017, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2017, με εξαίρεση τα μακροπρόθεσμα δάνεια, όπου αναμένεται τα κριτήρια να γίνουν κάπως περισσότερο αυστηρά.

Αμετάβλητη παρέμεινε και η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ, παρά τη μικρή αύξηση που παρατηρήθηκε στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου.

​Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το α΄ τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 201. Τα κριτήρια χορήγησης και η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2017.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, το α΄ τρίμηνο του 2017.

Η αναλογία των αιτήσεων για καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για τα στεγαστικά δάνεια παρατηρήθηκε μικρή μείωση.

SHARE:

24Media Network