Β. Ψάλτης: H Alpha Bank είναι έτοιμη να στηρίξει την οικονομία

Ο Βασίλης Ψάλτης
Ο Βασίλης Ψάλτης EUROKINISSI

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια των πελατών της και να βοηθήσει στην κάλυψη του επενδυτικού κενού που άφησε πίσω της η δεκαετής οικονομική κρίση.

Στην ανάγκη η χώρα να αλλάξει παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο μέσα από την «μοναδική ευκαιρία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, στην αξιοποίηση των οποίων η Alpha Bank θα πρωταγωνιστήσει, αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Β. Ψάλτης.

Κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι στην Alpha Bank έχουμε κάνει τα αποφασιστικά βήματα για την ανάπτυξη της τράπεζας και την αλλαγή σελίδας της χώρας» και πρόσθεσε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια των πελατών της και να βοηθήσει στην κάλυψη του επενδυτικού κενού που άφησε πίσω της η δεκαετής οικονομική κρίση.

Στόχος μας είναι η τράπεζα να είναι υγιής και εξωστρεφής και ήδη «έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και κινήσεις με εφαλτήριο την εξυγίανση του ισολογισμού της. Το project Galaxy, σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη, σε συνδυασμό με την δρομολογημένη μείωση των NPEs κατά 8,1 δισ. ευρώ επιπλέον στηρίζονται αποκλειστικά στα υπάρχοντα κεφάλαια της τράπεζας, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να είναι πρωταγωνίστρια στην αναπτυξιακή ώθηση της χώρας και των πελατών της.

Στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στην πανδημία

Ο κ. Ψάλτης χαρακτήρισε σημαντική τη στήριξη που παρείχε η Alpha Bank στην ελληνική οικονομία κατά το 2020, μέσα από μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων τόσο Επιχειρήσεων, όσο και Ιδιωτών, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 5,5 δισ. και μέσα από νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 5,6 δισ. κυρίως προς τους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη που έχει επιτευχθεί από το 2008.

Προσέθεσε, δε, ότι παράλληλα, η Alpha Bank προσφέρει ενεργά νέες λύσεις «ενίσχυσης» των Πελατών της που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επίπτωση στις πληρωμές τους. Συμπληρωματικά των μέτρων αυτών, αποτελεί το επιτυχημένο πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας «Γέφυρα», στο οποίο έχουν εγγραφεί το πρώτο τρίμηνο 2021 δανειολήπτες στεγαστικών δανείων της Alpha Bank που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα χορηγήσεων ύψους περίπου Ευρώ 1,1 δισ.

Παράλληλα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου υπογράμμισε κατά την διάρκεια της ομιλίας του παρουσίασε μία σειρά από σημαντικά επιτεύγματα και καθοριστικές στρατηγικές κινήσεις της Τράπεζας που την τοποθέτησαν σε θέση σηματωρού στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Alpha Bank, ανέφερε ότι το 2020, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας ενισχύθηκε, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφώνεται σε 17,3% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,4%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 2 δισ. έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%.

«Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέβαλε η άκρως επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier II, ύψους Ευρώ 0,5 δισ. τον Φεβρουάριο του 2020, κίνηση που επαναλάβαμε και την τρέχουσα χρονιά, με νέα έκδοση Tier II ύψους Ευρώ 0,5 δισ., εξασφαλίζοντας την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και επιτυγχάνοντας Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ύψους 16,9%, λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης της Συναλλαγής Galaxy» επεσήμανε ο CEO και υπογράμμισε ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα συνέχισαν να μειώνονται το 2020, κατά Ευρώ 0,6 δισ. στην Ελλάδα και κατά Ευρώ 0,9 δισ. σε επίπεδο Ομίλου.

Η πρώτη αναπτυξιακή ΑΜΚ στο τραπεζικό σύστημα μετά το 2008

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε και στην επιτυχία της πρόσφατης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 0,8 δισ., της πρώτης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά το 2008. «Η κεφαλαιακή ενίσχυση είναι ένα θεμελιώδες τμήμα του νέου Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο και θα μας δώσει τη δυνατότητα, την περίοδο 2021-2024: να αξιοποιήσουμε το προβάδισμα της πρώτης κίνησης, εδραιώνοντας θέση σηματωρού στις επιχειρηματικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 10%, καθώς και να ενισχύσουμε τις πηγές εσόδων μας με στρατηγικές κινήσεις, όπως η συνεργασία μας με την Generali και η επανατοποθέτηση των διεθνών μας δραστηριοτήτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης.

Β. Ράπανος: Από το 2023 ουσιαστική μερισματική πολιτική

Πρόκληση για την κυβέρνηση και τις τράπεζες χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων και προανήγγειλε ότι η Alpha Bankθα είναι σε θέση από την οικονομική χρήση του 2023 να προχωρήσει σε ουσιαστική μερισματική πολιτική.

 «Για την Ελλάδα, η αξιοποίηση των κεφαλαίων του προγράμματος NGEU ύψους Ευρώ 32 δισ. θα γίνει μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, ο κεντρικός και άρτιος συντονισμός από το επιτελικό κράτος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, ενώ συγχρόνως, αποτελεί και μία πρόκληση για τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος, με κατάλληλα προετοιμασμένα και στοχευμένα επενδυτικά σχέδια σε τομείς αιχμής, θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην αναγέννηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Επομένως, σύμφωνα με τον κ. Ράπανο, «η ταχεία ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απορρόφηση των κεφαλαιακών πόρων που δικαιούται η Ελλάδα από το NGEU μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να διασφαλίζεται το αξιόχρεο της χώρας χωρίς την ανάγκη επιστροφής στις αυστηρές πολιτικές λιτότητας του παρελθόντος που θα εγκλώβιζαν τη χώρα σε στασιμότητα», αλλά «δεν θα πρέπει, βεβαίως, να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν, παρά το γεγονός ότι η επεκτατική πολιτική κατά το 2020 και το 2021 αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο».

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Alpha Bank
SHARE:

24Media Network