Κραχ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πτώση πάνω από 10%

Κραχ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πτώση πάνω από 10%
COPYRIGHT: GEORGIA PANAGOPOULOU

Σημαντική πτώση καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών. Πολύ αρνητικό κλίμα, λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων

Βαριές απώλειες 10,16% καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφούμενος στις 929,91 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών ανέρχεται σε 88,32 εκατ. ευρώ επί 85,59 εκατ. τεμαχίων μετοχών που έχουν αλλάξει χέρια.

Εκ των 127 μετοχικών τίτλων που κινήθηκαν, 11 καταγράφουν κέρδη ενώ 112 απώλειες, και 4 παραμένουν αμετάβλητοι έναντι του προηγουμένου κλεισίματός τους.

Εκ των επιμέρους δεικτών, ο FTSE που καταγράφει την πορεία μετοχών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει απώλειες 11,74% διαμορφούμενος στις 296,16 μονάδες.

Ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 11,86% στις 812,28 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης FTSEB σημειώνει πτώση 14,86% στις 86,22 μονάδες.

Εκ των μετοχικών τίτλων τα υψηλότερα κέρδη σημειώνει η μετοχή της Περσεύς (16,86%) και τη σημαντικότερη πτώση ο τίτλος της Τραπέζης Αττικής (-26,37%).

SHARE: