Υπέρβαση 196 εκ ευρώ στα φορολογικά έσοδα το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

Δημόσιος Τομέας, στιγμιότυπο από Εφορία
Δημόσιος Τομέας, στιγμιότυπο από Εφορία EUROKINISSI

Mε βάση τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το ΓΛΚ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στο τέλος Φεβρουαρίου στα 7,55 δις ευρώ έναντι στόχου 7,35 δις ευρώ που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό

Υπέρβαση 196 εκ ευρώ στα φορολογικά έσοδα καταγράφουν για το πρώτο δίμηνο του χρόνου τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού η οποία διαμορφώθηκε από επιμέρους υπερβάσεις σε άμεσους και έμμεσους φόρους .

Mε βάση τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το ΓΛΚ τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στο τέλος Φεβρουαρίου στα 7,55 δις ευρώ έναντι στόχου 7,35 δις ευρώ που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 185 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 25 εκατ. Ευρώ ή 9,7%,

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 58 εκατ. ευρώ ή 3,6.%,

ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,3%,

στ) Φόροι κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 112,8%,

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 127 εκατ. ευρώ ή 34,9%,

η) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 94 εκατ. ευρώ ή 38%

 Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 8,5%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 13,5%,

γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 6,6%,

δ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 13 εκατ. ευρώ ή 26,9%,

ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 12 εκατ. ευρώ ή 22,1%,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 55 εκατ. ευρώ ή 19%,

ζ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 39 εκατ. ευρώ ή 33,9%

SHARE:

24Media Network