Υπέρβαση 228 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο

Υπέρβαση 228 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο

Σε ποιες κατηγορίες τα έσοδα σημείωσαν αύξηση, σε ποιες μειώθηκαν έναντι του στόχου για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου

Αυξημένα κατά 228 εκ ευρώ σχέση με τον στόχο καταγράφονται τα φολολογικά έσοδα για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου, παρά την υστέρηση σε ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του χρόνου.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού έφτασαν στο τέλος Μαρτίου τα 10,766 δις . ευρώ, μειωμένα κατά 863 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 165,5%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 138 εκατ. ευρώ ή 39,4%,

γ) Άμεσοι Φόρο παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ ) κατά 235 εκατ. ευρώ ή 46,2%,

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 34 εκατ. ευρώ ή 10,5%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 29,6%,

στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 48,6%,

ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 170 εκατ. ευρώ ή 69,3%,

η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 470 εκατ. ευρώ ή 43,7%,

θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 150 εκατ. ευρώ ή 8,9%,

β) ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ ή 28,5%,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 144 εκατ. ευρώ ή 23,6%,

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 20,1%,

στ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 64 εκατ. ευρώ ή 23,6%,

ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.291 εκατ. ευρώ ή 95,4%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) έφτασαν τα 1,01 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (762 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,07 δις μειωμένο κατά 1,2 δις. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό1.23 δις. ευρώ, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017.

SHARE:

24Media Network