Υπέρβαση 3 δισ. στο πρωτογενές για το 9μηνο - Κλείνει το κενό με τους θεσμούς το 2020

O υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
O υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας EUROKINISSI

Γιατί το 9μηνο του προϋπολογισμού του 2019 έχει υπέρβαση τριών δισεκατομμυρίων στο στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα και τι προβλέπεται για το 2020.

Υπέρβαση κατά περίπου 3 δις ευρώ στο στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα καταγράφει το Γενικό λογιστήριο του κράτους για το διάστημα Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου λόγω της υπέρβαση των εσόδων κατά 616 εκ ευρώ και τη συγκράτησης των δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα για το 9μηνο καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασμα 4,47 δις ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,47 εκατ που βασίζεται σε υπέρβαση εσόδων και δαπανών.

Ειδικότερα Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 38,53 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6 εκατ. ευρώ ή 4,3 % έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στα κάτωθι γεγονότα:

· Είσπραξη ποσού 1.119 εκατ. ευρώ που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018.

· Είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs τον Μάιο 2019 που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2019.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,05 δις . ευρώ, αυξημένα κατά 1.95 δις . ευρώ ή 4,8 % έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.517 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 344 εκατ. ευρώ από το στόχο (3.172 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.571 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 796 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.401 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 823 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα στην κατηγορία «Φόροι» εμφανίζονται αυξημένα κατά 193 εκατ. ευρώ (προσωρινά στοιχεία).

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,94 δις . ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 798 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 44 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 840 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, επηρεαζόμενο από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου και των επόμενων εβδομάδων.

Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 537 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 25 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (511 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθαν στα 38,64 δις . ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,72 δις . ευρώ έναντι του στόχου (40.367 εκατ. ευρώ).

Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι: α) η μειωμένη δαπάνη τόκων, έναντι του στόχου κατά 306 εκατ. ευρώ, β) η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 542 εκατ. ευρώ και γ) οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 232 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές.

Μειωτικά έναντι του στόχου λειτούργησε και η πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν έως και τον Σεπτέμβριο του 2019 και αφορούν σε υπουργικές αποφάσεις εκδοθείσες το 2018, ήταν ύψους 326 εκατ. ευρώ (εμφανίζονται στη στήλη της πραγματοποίησης στη γραμμή «Παροχές σε εργαζόμενους»).

Αντίθετα, αυξητικά έναντι του στόχου λειτούργησε η μεταβίβαση στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για την χορήγηση της 13ης σύνταξης. Στις πιστώσεις υπό κατανομή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι πιστώσεις του τακτικού αποθεματικού, οι οποίες κατά την διάρκεια του έτους μεταφέρονται σε άλλες μείζονες κατηγορίες για την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 965 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

α) των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 1,05 δις . ευρώ κυρίως για την χορήγηση της 13ης σύνταξης και την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων τα οποία πλέον εμφανίζονται στις «Μεταβιβάσεις», ενώ το 2018 ήταν στην κατηγορία «Κοινωνικές Παροχές»,

β) των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 612 εκατ. ευρώ και

γ) των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 676 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, κατά 827 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.926 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 758 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, κυρίως λόγω:

α) της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 162 εκατ. ευρώ,

β) των μειωμένων δαπανών για τόκους κατά 101 εκατ. ευρώ και γ) των μειωμένων συνολικών μεταβιβάσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά 390 εκατ. ευρώ.

Αισιοδοξία ότι το κενό για το 2020 κλείνει

Σχετικά με την αποστολή σήμερα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2020 σήμερα στις Βρυξέλλες αρμόδια πηγή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εμφανίζονταν αισιόδοξη ότι το κενό που εντοπίζουν οι θεσμοί θα κλείσει σύντομα.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι στο σχέδιο που θα σταλεί στις Βρυξέλλες υπάρχουν μικρές αναθεωρήσεις στην κοστολόγηση. Της θετικής επίπτωσης των 120 δόσεων η οποία υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 300 εκ ευρώ για το 2020.

Της επίπτωσης από την ανασκόπηση των δαπανών με επίδραση λίγο μικρότερη από τα 140 εκ ευρώ που υπολογίζονταν αρχικά .

Την επίπτωση που θα έχει η ρύθμιση στα τυχερά παιχνίδια που εντάχθηκε πρόσφατα στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που έχει ήδη ενταχθεί σε επιτροπές της Βουλής.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι σχετικά με υποχρεώσεις από αναδρομικά που προκύπτουν από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για το νόμο Κατρούγκαλου το ΓΛΚ θα κάνει τους υπολογισμούς του μόλις υπάρξει νέος νόμος που θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου.

SHARE:

24Media Network