Έλληνες εκπαιδευτικοί της Γερμανίας: Συνεχείς ελλείψεις σε προσωπικό

Σχολείο από φωτογραφία αρχείου
Σχολείο από φωτογραφία αρχείου MOTIONTEAM

Οι εκπαιδευτικοί της Γερμανίας, και των δύο βαθμίδων, δηλώνουν "προβληματισμένοι για την κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία και τις συνεχείς ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό."

Προβληματισμένοι οι εκπαιδευτικοί της Γερμανίας σχετικά με την ελληνόγλωση εκπαίδευση λόγω των συνεχών ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε κείμενό τους οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ Γερμανίας που έστειλαν στο alfavita.gr ζητούν από την υφυπουργό Παιδείας Μερόπη Τζούφη την επίλυση προβλημάτων όπως:

-Έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών

ADVERTISING

-Αύξηση του χρόνου απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο, από 3 σε 5 έτη

-Επανασύσταση των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και αντικειμενικοποίηση του συστήματος υπηρεσιακών μεταβολών

-Νομοθετική ρύθμιση για όσους απώλεσαν την οργανική τους θέση

Αξιότιμη κυρία υφυπουργέ,

Έχοντας την πεποίθηση πως το Υπουργείο Παιδείας με τη σημερινή του πολιτική ηγεσία δείχνει στην πράξη πως έχει τη θέληση να δώσει λύση στα χρόνια προβλήματα του κλάδου, οι πιο πάνω σύλλογοι των εκπαιδευτικών της Γερμανίας, συνήλθαμε σε γενική συνέλευση των Διοικητικών Συμβουλίων μας το Σάββατο 17.11.2018 στη Στουτγάρδη, προβληματισμένοι για την κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία και τις συνεχείς ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Στη Συνάντηση αυτή αποφασίστηκε η αποστολή της συγκεκριμένης επιστολής σε σας, ως καθ’ ύλην αρμόδια και το αίτημα για συνάντηση μιας αντιπροσωπείας μας μαζί σας, ώστε να αναλυθούν περισσότερο διεξοδικά τα παρακάτω θέματα.

1. Έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών

Η έκδοση των εγκυκλίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού θα πρέπει να γίνεται στην αρχή της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και η ανακοίνωση των νέων αποσπάσεων και των παρατάσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου. Έτσι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται θα έχουν το χρόνο να οργανώσουν τη μετακίνησή τους, και θα εξασφαλιστεί η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, που σε ορισμένα κρατίδια ξεκινούν στα τέλη του Ιουλίου. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί των οποίων λήγει η απόσπαση, θα έχουν το απαιτούμενο διάστημα να προετοιμάσουν την επιστροφή τους στην Ελλάδα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αναχώρησή τους. (να ειδοποιήσουν τον ιδιοκτήτη της κατοικίας τους 3 μήνες πριν την αναχώρηση τους και να αποκαταστήσουν το σπίτι στην αρχική του κατάσταση, όπως επιβάλλεται από τον γερμανικό νόμο, να πουλήσουν την οικοσκευή, να διακόψουν το τηλέφωνο, το ρεύμα κλπ.).

2. Αύξηση του χρόνου απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο, από 3 σε 5 έτη

Πιστεύουμε πως η επέκταση της χορήγησης του επιμισθίου για δύο ακόμη έτη, μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας, για όσους έχουν ήδη αποσπαστεί και για όσους πρόκειται να αποσπαστούν στο μέλλον, θα λύσει πολλά προβλήματα και θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς καθώς θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την υποβολή αιτήσεων από περισσότερους εκπαιδευτικούς. Επίσης θα διευρύνει τον χρόνο που ο εκπαιδευτικός αφήνεται απερίσπαστος να παράγει εκπαιδευτικό έργο και θα αυξήσει το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας των μαθητών, βελτιώνοντας την απόδοσή τους.

Όπως έχουμε τονίσει και σε παλαιότερες επιστολές των συλλόγων μας, το μέτρο αυτό δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά αντιθέτως τον ελαφρύνει. Και αυτό γιατί οι συνθήκες έχουν γίνει πολύ δύσκολες για να παραμείνει κάποιος νεοαποσπαζόμενος εκπαιδευτικός ακόμη και με επιμίσθιο στην Γερμανία, (γι’ αυτό και έχουμε κάθε χρόνο τόσες ανακλήσεις). Πόσο μάλιστα δε, όταν αποσπάται ή παραμένει χωρίς επιμίσθιο. Έτσι στη Γερμανία για κάθε αποσπασμένο εκπαιδευτικό που αποχωρεί, αποσπάται κατά κανόνα τα τελευταία χρόνια ένας νέος με επιμίσθιο, κάτι που προκαλεί μια συνεχή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με επιπλέον έξοδα οδοιπορικών μετάβασης και επιστροφής.

3. Επανασύσταση των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και αντικειμενικοποίηση του συστήματος υπηρεσιακών μεταβολών

Μετά τη συγχώνευση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στη Γερμανία, τα Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια καταργήθηκαν. Η διοίκηση, πλέον, λειτουργεί μονοπρόσωπα από τον εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης. Ζητάμε την απόλυτη ισονομία και διαύγεια στα κριτήρια τοποθέτησης, μετακίνησης και υπερωριών για τις ανάγκες της υπηρεσίας, των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, καθώς και στις τοποθετήσεις των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων, σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο της ημεδαπής. Ακόμη, ζητούμε να υπάρχει σαφής πρόβλεψη πως η παροχή εκπαιδευτικού έργου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου θεωρείται υπερωριακή εργασία με ότι αυτό συνεπάγεται και στην Ελλάδα.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία ανεξάρτητων Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ένα για κάθε Περιοχή ευθύνης Συντονιστικού Γραφείου με αρμοδιότητες αντίστοιχες των υπηρεσιακών συμβουλίων στην Ελλάδα, με συμμετοχή ενός αιρετού εκπροσώπου από την Πρωτοβάθμια και ενός από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε κάθε ένα υπηρεσιακό συμβούλιο και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την σύσταση των αντίστοιχων υπηρεσιακών συμβουλίων και την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.

4. Νομοθετική ρύθμιση για όσους απώλεσαν την οργανική τους θέση

Θέλουμε να επισημάνουμε ως ιδιαίτερα θετική την αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (τ.Α΄ 159) με τις παραγράφους α και β του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (τ.Α΄ 102), σύμφωνα με τις οποίες οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, από την ψήφιση του τελευταίου νόμου, δεν θα χάνουν πλέον την οργανική τους θέση. Όμως, κατά το διάστημα εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (τ.Α΄ 159) κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν απωλέσει τις οργανικές τους θέσεις. Αν και στην παράγραφο γ του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (τ.Α΄ 102) προβλέπεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 αποσπάστηκαν και έχασαν την οργανική τους θέση μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησής τους στο σχολείο όπου είχαν την οργανική τους θέση, μέχρι τις 31.8.2018. Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με μετάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός παραμένει στην οικεία διεύθυνση ως υπεράριθμος», διαπιστώνουμε ότι τελικά αρκετοί εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας έχουν τεθεί σε κατάσταση υπεραριθμίας, κι αν ακόμα τοποθετηθούν στην προηγούμενη οργανική τους θέση, με τις προβλέψεις περί υπεράριθμων, θα είναι πάλι οι «τελευταίοι τοποθετημένοι», με όλες τις αρνητικές γι’ αυτούς συνέπειες σε μελλοντικές υπηρεσιακές μεταβολές. Πιστεύουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, έχοντας δείξει στην πράξη (σύμφωνα με την παραπάνω νομοθετική πρόβλεψη), την ευαισθησία της για την επίλυση του θέματος, θα πρέπει να αναζητήσει λύση που θα δίνει τη δυνατότητα και στους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας αυτής να τοποθετηθούν και πάλι στην οργανική τους θέση διατηρώντας την σειρά οργανικής τοποθέτησης που είχαν στα σχολεία από τα οποία απώλεσαν τη θέση τους. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να προτείνουμε τη θεσμοθέτηση κάποιας μορφής «προσωποπαγούς» θέσης, που θα διατηρείται έως τη δημιουργία της πρώτης κενής οργανικής στο παλιό τους σχολείο, με την προσθήκη σε νομοθετική ρύθμιση ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί αν τοποθετηθούν και πάλι στην οργανική τους θέση, θα διατηρούν την αρχική σειρά της οργανικής τους τοποθέτησης.

5. Δικαίωμα μετάθεσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 4547/2018 οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης, παρά μόνο αν διανύουν το τελευταίο έτος της απόσπασής τους ή έχει ανακληθεί η απόσπασή τους στο εξωτερικό. Θα θέλαμε πολύ να καταλάβουμε τους λόγους που οδήγησαν το υπουργείο να μας στερήσει το δικαίωμα της μετάθεσης το χρονικό διάστημα που είμαστε αποσπασμένοι στο εξωτερικό, σε αντίθεση με ότι εξακολουθεί να ισχύει με όλες τις άλλες αποσπάσεις στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι μια επιθυμητή οργανική θέση στην Ελλάδα, σε ορισμένες ειδικότητες είναι δυνατόν να ελευθερωθεί ξανά μετά από πολλά χρόνια ή να μην ελευθερωθεί ποτέ ξανά στην διάρκεια της θητείας του αποσπασμένου εκπαιδευτικού, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο που πρέπει να τιμωρηθούμε με αυτή την αλλαγή του νόμου, επειδή θελήσαμε να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας στο εξωτερικό.

Προσβλέποντας πάντα στη θετική ανταπόκρισή σας για την επίλυση των προβλημάτων των ελληνικών σχολείων της Γερμανίας και λαμβάνοντας υπόψη τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των Ελλήνων πολιτών που αναζητούν εδώ εργασία και επιζητούν την ελληνική εκπαίδευση για τα παιδιά τους, ελπίζουμε στην κατανόηση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας για να προσφέρουμε απερίσπαστοι το έργο μας.

Με εκτίμηση,

οι σύλλογοι Ελλήνων εκπαιδευτικών Γερμανίας:

“ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” ΒΑΔΗΣ-ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΕΣΣΗΣ

ΠΛΑΤΩΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Σ.Ε.Ε.Π.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ

Ε.Λ.Μ.Ε. ΒΑΔΗΣ-ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ

Ε.Λ.Μ.Ε. ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ε.Λ.Μ.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ

Διαβάστε ακόμη στο alfavita.gr:

Επιμορφώσου ΔΩΡΕΑΝ στους κλάδους του ποτού, φαγητού, καφέ, τουρισμού

Η κάθοδος των ΤΕΦΑΑ στην Αθήνα και στο Υπ.Αθλητισμού

Ημερίδα: Εισαγωγή στη Μουσικοκινητική αγωγή με βάση το σύστημα του Carl Orff

SHARE:

24Media Network