Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την διδασκαλία από απόσταση

Διδασκαλία από απόσταση
Διδασκαλία από απόσταση UNSPLASH

Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα στις Σχολικές Επιτροπές να προμηθεύονται ψηφιακό εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Τη δυνατότητα στις Σχολικές Επιτροπές να προμηθεύονται ψηφιακό εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών, δίνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού.

Η προμήθεια γίνεται έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή του σχολείου, από το οποίο προκύπτει το αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη.

Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται.

Τα χρήματα για τις αγορές αυτές μπορούν να βρεθούν από την εξοικονόμηση πόρων μιας και τα σχολεία είναι κλειστά και δεν υπάρχουν έξοδα για αναλώσιμα και θέρμανση, ενώ εάν οι πιστώσεις δεν επαρκούν, μπορούν να επιχορηγούν τις Σχολικές Επιτροπές οι δήμοι και οι περιφέρειες.

Πηγή: 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κορονοϊός, Παιδεία
SHARE: