Πανελλήνιες 2024: Σε ποια μαθήματα “πάτωσαν” οι υποψήφιοι – Αναλυτικά τα στατιστικά των βαθμολογιών

Διαβάζεται σε 4'
Πανελλήνιες Εξετάσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις Nick Paleologos / SOOC

Σε ποια μαθήματα οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων σημείωσαν τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Τι δείχνουν τα πρώτα στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογίες.

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2024 ανακοινώθηκαν, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων μαθητών και μαθητριών της χώρας, ωστόσο φαίνεται πως σκόρπισαν την απογοήτευση σε πολλούς υποψήφιους αφού τα στατιστικά των βαθμολογιών έδειξαν υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση και χαμηλά ποσοστά αριστούχων.

Σημειώνεται πως συνολικά 90.416 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.851 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2024-25, από τους οποίους οι 74.847 προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 15.569 από τα ΕΠΑΛ.

Τα “χειρότερα” μαθήματα για τους υποψήφιους

Στα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και των Μαθηματικών καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, τα οποία κινούνται κοντά στο 60%.

Αναλυτικότερα, το 59,87% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στην Ιστορία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Φυσική είναι 58,95% και για τα Μαθηματικά 58,37%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έγραψαν κατά τη συντριπτική τους πλειονότητα κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, σε ποσοστό που έφτασε το 72,94%.

Του “ύψους και του βάθους”

Ιδιαίτερη εικόνα εμφανίζουν τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών στα μαθήματα της Πληροφορικής, της Οικονομίας, της Βιολογίας και των Λατινικών.  Οι υποψήφιοι φαίνεται ότι “μοιράστηκαν”, καθώς τα ποσοστά δείχνουν συγκέντρωση σε βαθμολογίες κάτω της βάσης και ταυτόχρονα σε υψηλές βαθμολογίες.

Πιο αναλυτικά,

  • Στο μάθημα της Πληροφορικής, το 23,32% των υποψηφίων έγραψε βαθμό 0-5 και το 21,71% αυτών, έγραψε άριστα (18-20).
  • Στην Οικονομία, επίσης, βαθμολογία 0-5 πήρε το 32,08% των υποψηφίων, ενώ άριστα το 18,19%.
  • Στο μάθημα της Βιολογίας, το 19,44% των υποψηφίων έγραψε βαθμό 5-10 και το 22,34% έγραψε άριστα.
  • Στο μάθημα των Λατινικών, το 34,32% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση και ταυτόχρονα κατέγραψε ποσοστό αριστούχων της τάξεως του 14,20%.

Λίγοι οι αριστούχοι

Στα υπόλοιπα μαθήματα, τα ποσοστά που καταγράφονται για τις άριστες βαθμολογίες (18-20) κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, μόλις το 1,62% έγραψε πάνω από 18 και στα Αρχαία, μόλις το 2,18%. Αξιοπρόσεκτο είναι και το γεγονός, ότι στα Αρχαία, η υψηλότερη συγκέντρωση ποσοστών βαθμολογίας καταγράφεται στους βαθμούς 5-10 (31,66%).

Στο μάθημα των Μαθηματικών, άριστα έγραψε το 4,59%. Στη Φυσική, το ποσοστό αριστούχων φτάνει το 7,23% και στην Ιστορία το 10,85%.

Εξαίρεση αποτελούν τα Λατινικά που το 14,20% των υποψηφίων αρίστευσε, καθώς επίσης και η Χημεία, με ποσοστό αριστούχων στο 18,25%.

Πανελλήνιες: Πώς γίνεται ο υπολογισμός των μορίων

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων τους.

Εισάγοντας τους βαθμούς που πήραν σε κάθε μάθημα στη συγκεκριμένη εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν αυτόματη ενημέρωση για το σύνολο των μορίων, που συγκεντρώνουν σε κάθε Τμήμα/Σχολή του Επιστημονικού Πεδίου ή Τομέα, που ανήκουν.

Στην ίδια εφαρμογή, οι υποψήφιοι θα καταφύγουν για να υπολογίσουν και το σύνολο των μορίων.

Την εφαρμογή για να υπολογίσουν το σύνολο των μορίων τους, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού των μορίων, οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τους γραπτούς βαθμούς τους στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού, που ανήκουν. Ο κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται.

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια. Με αυτό τον τρόπο, προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Ο βαθμός του κάθε μαθήματος, εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα