Πώς θα γίνουν οι μετεγγραφές φοιτητών

Πώς θα γίνουν οι μετεγγραφές φοιτητών

Τον κατάλογο με τις αντιστοιχίες των τμημάτων για τη διαδικασία των μετεγγραφών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ολόκληρης της χώρας δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας. Ποιοι φοιτητές μπορούν να αλλάξουν τμήμα και σχολή. Ολόκληρη η λίστα

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας γνωστοποίησε τις αντιστοιχίες των τμημάτων για τη διαδικασία των μετεγγραφών σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ καθώς και τα «ορφανά» τμήματα, αυτά δηλαδή από τα οποία δεν μπορεί να μετακινηθούν οι υποψήφιοι, είτε επειδή έχουν μοναδικά γνωστικά αντικείμενα, είτε επειδή υπάρχουν διαφορές με ομοειδή τμήματα στη δομή του προγράμματος σπουδών και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ενταχθούν σε αντίστοιχες ομάδες σχολών.

Από τη φετινή απόφαση του υπουργείου Παιδείας προκύπτει ότι συνολικά 86 τμήματα σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ δεν έχουν καμία αντιστοιχία.

Από αυτά, 52 ανήκουν σε πανεπιστήμια και 34 σε ΤΕΙ. Αξίζει να επισημανθεί ότι από τα 86 αυτά τμήματα, τα 38 εντάσσονται σε ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Αθήνα, και τα υπόλοιπα 48 είναι διάσπαρτα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χαλκίδα, Βόλος, Μυτιλήνη, Πύργος Καρδίτσα κ.α.

Σύμφωνα με το Έθνος, οι φετινοί επιτυχόντες θα πρέπει να μελετήσουν προσεχτικά τον πίνακα με τις αντιστοιχίες των τμημάτων καθώς υπάρχουν σχολές στις οποίες εισήχθησαν και από τις οποίες -ενδεχομένως- να μη γνωρίζουν ότι μπορούν να μεταπηδήσουν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Μία άλλη παράμετρος που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι επιτυχόντες που μπορούν να διεκδικήσουν μετεγγραφή, είναι ότι η αλλαγή τμήματος σε ορισμένες περιπτώσεις επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών και το κυριότερο, οδηγεί σε διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Όπως αναφέρει, οι επιτυχόντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζοντας τμήμα και μετακινούμενοι σε ένα άλλο αλλάζει και το πτυχίο που θα λάβουν, θα έχουν δηλαδή διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Για παράδειγμα ο απόφοιτος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορεί να εργαστεί ως δάσκαλος, ενώ ο απόφοιτος του αντίστοιχου τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα ασχοληθεί με την εκπαιδευτική πολιτική.

Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις, υποψήφιοι που εισήχθησαν σε τμήμα στο οποίο δεν απαιτούνταν η εξέταση σε ειδικό μάθημα μπορούν να μετεγγραφούν σε κάποιο άλλο που θεωρείται ομοειδές, το οποίο είχε ειδικό μάθημα.

Για παράδειγμα δίδεται η δυνατότητα μετεγγραφής από το τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά αν και για το δεύτερο απαιτούνταν εξέταση και στα Αγγλικά, ενώ για το πρώτο όχι.

Οι αντιστοιχίες των τμημάτων ΑΕΙ για τις μετεγγραφές φοιτητών 2016

Card

Από ποια τμήματα δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή:

-«Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (314)

-«Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (240)

-«Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (329)

-«Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)

-«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)

-«Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. (152)

-«Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. (124)

-«Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. (336)

-«Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς (262)

-Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

-«Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-«Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-«Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-«Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (188)

-«Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (183)

-«Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (173)

-«Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (408)

-«Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (229)

-«Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (241)

-«Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (246)

-«Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

-«Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

-«Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

-«Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

-«Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

-«Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

-«Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

-«Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

-«Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (284)

-«Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

-«Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

-«Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

-«Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

-«Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

-«Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (409)

 -«Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (168)

-«Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).

-«Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).

-«Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

-«Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

 -«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

-Εισαγωγική κατεύθυνση «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμήματος «Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

-«Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

-«Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (181)

-«Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

-«Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

SHARE:

24Media Network