Τέλος η αναπλήρωση χαμένων μαθημάτων από καταλήψεις τις ημέρες του Πάσχα

Sunday School for Immigrants is a joint effort of immigrants as well as natives with the purpose to teach the Greek language to immigrants and refugees living in Greece. Language is a precious tool in daily life of immigrants and a weapon when they claim their rights. Since the beginning, the school is an active part of the movement for immigrant and refugee rights, against racism and xenophobia and it operates in the movement DEPORT RACISM in Athens. The students are not obliged to have legal documents to participate in the school. It is not a state institution so it depends on contributions from people that want to be part of it and what it stands for /   M  -  -       .       -.          ,      " " .    .
Sunday School for Immigrants is a joint effort of immigrants as well as natives with the purpose to teach the Greek language to immigrants and refugees living in Greece. Language is a precious tool in daily life of immigrants and a weapon when they claim their rights. Since the beginning, the school is an active part of the movement for immigrant and refugee rights, against racism and xenophobia and it operates in the movement DEPORT RACISM in Athens. The students are not obliged to have legal documents to participate in the school. It is not a state institution so it depends on contributions from people that want to be part of it and what it stands for /  M - -   . -. , " " . . SOOC

Τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας για τις χαμένες διδακτικές ώρες στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της αναπλήρωσης χαμένων διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο απο μαθητικές καταλήψεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που απέστειλε στα σχολεία ενημερώνει τους Διευθυντές τους ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο όπου καταργείται για στην περίπτωση των καταλήψεων

Ειδικότερα η νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει ότι σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.

β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και

γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).

Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί ανά βδομάδα το Σχολικό Συμβούλιο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το σχολικό συμβούλιο. Το σχολικό συμβούλιο υποβάλει πρόταση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, σχετικά με την διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Η διαδικασία ανα πλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα τρίμηνο/τετράμηνο από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης».

Ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της διδακτέας ύλης με τους τρόπους που προβλέπονται στην παρ.10 του άρθρου 1 του Π.Δ. 104/1979 (Α' 23) όπως αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος, παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας με αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.

Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι έχει αφαιρεθεί η διάταξη που προβλέπει την αναπλήρωση τις ημέρες του Πάσχα.

Η ΟΛΜΕ με επιστολή της προς το υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει την κατάργηση της ποινικοποίησης των καταλήψεων και να καταργηθεί το Π.Δ. 170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 274) και οι υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν τον τρόπο αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών, λόγω των μαθητικών καταλήψεων.

Η ΟΛΜΕ με την επιστολή της είχε εκφράσει την άποψη ότι η σχετική νομοθεσία αφαιρεί τη δυνατότητα από τον Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίζει για τον προσφορότερο τρόπο αναπλήρωσης των χαμένων ωρών και προτείνει στην πολιτική ηγεσία « Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε κάθε σχολείο να είναι αρμόδιος να αποφασίσει ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την κάλυψη των ωρών».

Διαβάστε ακόμη στα dikaiologitika.gr:

Το σχέδιο για το νέο σύστημα των Πανελληνίων του 2016

Πότε θα πάρουν άνεργοι και εργαζόμενοι το Δώρο Πάσχα 2015

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιολογητικά
SHARE: