Τι ισχύει για το Νέο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης

Στιγμιότυπο από σχολική τάξη
Στιγμιότυπο από σχολική τάξη EUROKINISSI

Οι πανελλαδικές δεν καταργούνται. Τα παιδιά περνούν από διπλά εξεταστικά φίλτρα με κεντρικού τύπου εξετάσεις τύπου τράπεζας θεμάτων για το απολυτήριο και πανελλαδικές για εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας αναλύει το νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο. Από τη μελέτη του νομοσχεδίου η ΕΛΜΕ Κέρκυρας παρουσιάζει τους προβληματισμούς της για τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας και σημειώνει πως "η γενική παιδεία ουσιαστικά καταργείται, περιοριζόμενη σε δύο ώρες φυσική αγωγή και μία ώρα θρησκευτικά. Η εγκύκλια μόρφωση των μαθητών ολοκληρώνεται στο τέλος της Β΄ λυκείου(;)."

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Κέρκυρας "η Γ' Λυκείου μετατρέπεται σε προπαρασκευαστική τάξη για εισαγωγή στα ΑΕΙ." και το κείμενό της καταλήγει με αιτήματα όπως την απόσυρση του νομοσχεδίου για το Νέο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης.

ADVERTISING

Το κείμενο της ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

«Ο Υπουργός Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης στην Γ/θμια Εκπ/ση. Με ελάχιστες αλλαγές (επιλεγόμενο μάθημα τα Λατινικά, Οκτώβριο η κατάθεση των μηχανογραφικών και μη προσμέτρηση του βαθμού απολυτηρίου μόνο για το 2019-2020 για την εισαγωγή στα ΑΕΙ) η φιλοσοφία του νομοσχεδίου δεν έχει αλλάξει.

Προκύπτει ότι:

Η Γ' Λυκείου μετατρέπεται σε προπαρασκευαστική τάξη για εισαγωγή στα ΑΕΙ. Οι ομάδες προσανατολισμού γίνονται 4, τα βασικά μαθήματα κάθε ομάδας είναι 3 και κάθε υποψήφιος των Πανελλαδικών εξετάζεται στα μαθήματα προσανατολισμού και την «Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία».

Αυξάνονται οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος σε 6. Συνεπώς η γενική παιδεία ουσιαστικά καταργείται, περιοριζόμενη σε δύο ώρες φυσική αγωγή και μία ώρα θρησκευτικά. Η εγκύκλια μόρφωση των μαθητών ολοκληρώνεται στο τέλος της Β΄ λυκείου(;).

Το απολυτήριο θα συμμετέχει στην διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ (αρχικά κατά 10% και σταδιακά περισσότερο, μόνο για τη χρονιά 2019-2020 δεν θα ισχύσει).

 Οι απολυτήριες εξετάσεις θα γίνονται για τα ίδια μαθήματα που θα εξεταστούν αργότερα και πανελλαδικά. Θα είναι μόνο κατ’ όνομα «ενδοσχολικές»: τα σχολεία θα χωρίζονται σε ομάδες ανά Δήμο (σε μεγάλες πόλεις) και ανά Νομό (για την επαρχία). Η εξέταση θα διεξάγεται ταυτοχρόνως και με ενιαία θέματα για τα σχολεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Τα θέματα θα μπαίνουν από ομάδα καθηγητών όλων των συμμετεχόντων σχολείων και η διόρθωση των γραπτών θα γίνεται από καθηγητή άλλου σχολείου της ομάδας. Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης θα βαραίνουν κατά 40% στην διαμόρφωση του βαθμού του τελικού βαθμού του μαθήματος.( τράπεζα θεμάτων).

Αμέσως μόλις ολοκληρώσουν την Β΄ Λυκείου, τον Ιούλιο ( για το 2019-2020 τα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου), οι μαθητές υποβάλλουν μία πρώτη δήλωση προτίμησης με 10 τμήματα, στα οποία θέλουν να φοιτήσουν. Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τις αποφάσεις των Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον αριθμό εισακτέων, καθορίζεται ποια από αυτά είναι για τη συγκεκριμένη χρονιά «Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης» (ΤΕΠ).

Τον Φεβρουάριο, όταν οι μαθητές θα είναι στην Γ΄ Λυκείου, αν κάποιος μαθητής δηλώσει οριστικά και δεσμευτικά ότι επιλέγει ΤΕΠ, εγγράφεται μόνο με το απολυτήριό του, χωρίς δικαίωμα μετεγγραφής και αποκλείεται από τη διαδικασία συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά τις απολυτήριες εξετάσεις του λυκείου, παραμένει ως έχει.

Τι ισχύει για το Νέο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης

Τι σημαίνουν όλα αυτά:

Οι πανελλαδικές δεν καταργούνται. Τα παιδιά περνούν από διπλά εξεταστικά φίλτρα με κεντρικού τύπου εξετάσεις τύπου τράπεζας θεμάτων για το απολυτήριο και πανελλαδικές για εισαγωγή στα ΑΕΙ. ΑΡΑ: οι εξετάσεις δεν καταργούνται για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ΑΠΛΩΣ μετονομάζονται και κατηγοριοποιούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα και άρα τα πτυχία (ταχύτητες-κατηγορίες πτυχίων) και οι απόφοιτοι.

Ο χωρισμός των πανεπιστημιακών τμημάτων σε χαμηλής και υψηλής ζήτησης, όχι μόνο αντίκειται σε όποια μορφωτική διάσταση αλλά γίνεται με αγοραίους όρους προσφοράς και ζήτησης. Περιορίζεται κατά πολύ ο αριθμός των πανεπιστημιακών τμημάτων, αφού η επιλογή αυτών γίνεται μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο.

Κατηγοριοποιούνται οι μαθητές: Σε αυτούς που δίνουν πανελλαδικές για σχολές υψηλής ζήτησης. Σε αυτούς που περιέκοψαν τις προσδοκίες τους για την εισαγωγή σε σχολές χαμηλής ζήτησης. Σε αυτούς που παίρνουν το απολυτήριο και σε αυτούς που παίρνουν τον δρόμο για τα ΕΠΑΛ. Η πλειονότητα των μαθητών των ΕΠΑΛ δεν θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια αλλά θα οδηγείται στις διετείς σχολές κατάρτισης που θα λειτουργούν μέσα σ’ αυτά. Με βάση την εκτίμηση του Υπουργού, πολύ περισσότερα παιδιά θα οδηγηθούν σε αυτή την επιλογή.

Ως προς τα μαθήματα: Η ύλη των μαθημάτων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Η πρόταση του ΙΕΠ αυξάνει κατά πολύ την ύλη, δυσανάλογα πάλι με τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού. Για παράδειγμα, στο μάθημα της Λογοτεχνίας, το οποίο συνεξετάζεται με την Έκθεση, ως μάθημα Γενικής Παιδείας, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΛΗ. Τα μαθήματα Γ.Π εξοβελίζονται από την Γ΄Λυκείου ( μόνο σε δύο χώρες δεν διδάσκεται η θεωρία της εξέλιξης( στην Τουρκία και από εδώ και πέρα κα στην Ελλάδα).

Τελικά, έτσι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει αυτό που δεν κατάφεραν Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλος. Δηλαδή τη στροφή του μεγαλύτερου ποσοστού των μαθητών σε μια τεχνική εκπαίδευση, που όλο και περισσότερο την υποβαθμίζουν σε κατάρτιση, και μαθητεία και στα Διετή Προγράμματα Σπουδών που ιδρύονται στα ΑΕΙ  καθ υπόδειξη της αγοράς. Έτσι ώστε να κάνει τη νέα γενιά «καύσιμη ύλη»  του νέου μοντέλου καπιταλιστικής ανάπτυξης που ευαγγελίζεται, με ανταγωνιστικότητα, χαμηλό εργατικό κόστος και χωρίς δικαιώματα. Η νέα Γ΄ Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής αποτελούν μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου και οι νέες ρυθμίσεις βαθμιαία θα επεκταθούν μέχρι και την Α΄ Γυμνασίου.

Η μεταρρύθμιση σηματοδοτεί ένα Λύκειο ακόμα πιο ταξικό μέσα από τη σκλήρυνση των εξεταστικών φραγμών. Η σχετική εντατικοποίηση οδηγεί στην περαιτέρω φροντιστηριοποίηση, αντίθετα από τους ισχυρισμούς του υπουργείου. Είναι μύθος πως με τον περιορισμό του αριθμού των μαθημάτων της Γ΄ λυκείου και την αύξηση των διδακτικών ωρών στα εξεταζόμενα μαθήματα θα μειωθούν τα φροντιστήρια, εφόσον το σύστημα εξακολουθεί να είναι εξετασιοκεντρικό.

 Η περίφημη αναβάθμιση του απολυτηρίου, στην οποία αναφέρεται το υπουργείο, σημαίνει πολύ απλά ένα πιο ακριβοθώρητο απολυτήριο, πιο δυσπρόσιτο για τα παιδιά των λαϊκών τάξεων που θα ωθούνται στην ανάπτυξη μειωμένων προσδοκιών για τους εαυτούς τους και το μέλλον τους. Οι προτεινόμενες αλλαγές ουσιαστικά επαναφέρουν το σύστημα που είχε νομοθετηθεί με το νόμο 4186/2013 (νόμος «Αρβανιτόπουλου») και είχε αντικατασταθεί (ως “σκληρό και ταξικό”) από το νόμο 4327/2015 (νόμος «Κουράκη-Μπαλτά») από την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ας μην ξεχνάμε την ομολογημένη επιδίωξη όλων των κυβερνήσεων να στρέψουν, ει δυνατόν πολύ πρώιμα, το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών στην τεχνική εκπαίδευση (μοντέλο Γερμανίας), χωρίς βέβαια να λαμβάνουν μέτρα για την πραγματική αναβάθμισή της. Εξάλλου, τα διετή προγράμματα εντός των πανεπιστημίων καθώς και ο γαλαξίας των μεταλυκειακών δομών επαγγελματικής κατάρτισης θα υποδέχονται όσους «ξεβράζει» το νέο αυστηρότερο σύστημα, όχι σίγουρα με όρους δημόσιας εκπαίδευσης.

Η βασική αλλαγή που οδηγεί στην συρρίκνωση του λυκείου, από την εποχή ακόμη της γνωστής ως «μεταρρύθμιση Αρσένη», είναι η απόσπαση από τους εκπαιδευτικούς της τάξης του δικαιώματος να αποφασίζουν για το περιεχόμενο και την δυσκολία των θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις. Η διαδικασία ελέγχου και προαγωγής των μαθητών, όταν γίνεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης είναι μία παιδαγωγική λειτουργία με κυρίαρχα τα στοιχεία της ανοχής και της κατανόησης, αφού ο ελεγχόμενος δεν είναι ένας ψυχρός αριθμός αλλά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Για μία εκπαιδευτική λειτουργία που το ζητούμενό της είναι η ενίσχυση των μηχανισμών απόρριψης πρέπει να παραμεριστεί ο εκπαιδευτικός της τάξης και στη θέση του να πάει μία τεχνοκρατική διαδικασία όμοια για όλους και δίκαιη τυπικά αλλά βαθύτατα άδικη, αφού μεταχειρίζονταν σαν ίσους άνισους, κοινωνικά και οικονομικά, ανθρώπους και μάλιστα ανήλικους. Θυμίζουμε ότι την χρονιά εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων εκτοξεύτηκαν τα ποσοστά των ανεξεταστέων και χρειάστηκαν αλλεπάλληλες εγκύκλιοι από του Υπουργείο Παιδείας που χαμήλωναν τον πήχη προαγωγής, προκειμένου να κρυφτεί η βίαιη εκπαιδευτική ουσία αυτού του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών.

Πονηρά ο κ. Γαβρόγλου, παρουσιάζει τμηματικά τις αλλαγές, γι’ αυτό λείπει η πρόταση του για την Τεχνική Εκπαίδευση και παράλληλα επιχειρεί να μεταθέσει τη συζήτηση σε δευτερεύοντα θέματα όπως οι αλλαγές των ωρών των μαθημάτων ή ποια θα είναι τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο. Δεν φθάνει αυτό όμως για να κρύψει ότι η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην ουσία είναι ίδια με αυτήν της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Οι περιφερειακές εξετάσεις έχουν τον ίδιο στόχο, με την τράπεζα θεμάτων ή τις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή την συρρίκνωση του λυκείου. Οι σχεδιασμοί των αλλαγών στα μαθήματα είναι παιδαγωγικά και επιστημονικά κοντόφθαλμοι και μάλλον υπακούνε σε κριτήρια διαχείρισης προσωπικού και αποφυγής νέων προσλήψεων.

Ζητάμε:

- Την απόσυρση του νομοσχεδίου για το Νέο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης

- Ενιαίο 12χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο

- Μόνιμους διορισμούς .σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών

- Κατάργηση του προσοντολογίου

- Αποσύνδεση του Λυκείου από την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

- 20 μαθητές στο τμήμα – 15 στα τμήματα προσανατολισμού – 10 στα εργαστήρια

- ΠΔΣ και ενισχυτική από την αρχή της σχολικής χρονιάς

- Πραγματική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Πέμπτη 28 Μαρτίου, 7μ.μ στο αμφιθέατρο του 1ου Λυκείου.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ALFAVITA.GR:

Βίντεο: Στο μέρος όπου ο Ανδρούτσος με 120 άνδρες σταμάτησε 8.000 Τούρκους
Κοτόπουλο: Ένα συχνό και άκρως επικίνδυνο λάθος στο ξεπάγωμα
Καρύταινα: Το ορμητήριο του Κολοκοτρώνη όπως δεν το έχετε ξαναδεί
Πηγή: 

Alfavita.gr

SHARE:

24Media Network