Η μεγαλύτερη ηλιακή μονάδα, παράγει ηλεκτρισμό και όμορφες εικόνες

IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 05 2013: An aerial view of Tower 1 and its heliostats at  the Ivanpah Solar Power Facility. Tower 1's heliostast installation is nearly completed, and steam blow tests are taking place. Located in the Mojave Desert 40 miles southwest of Las Vegas, The Ivanpah Solar Power Facility is a solar thermal power project, currently under construction, with a planned capacity of 392 megawatts, enough to power approximately 140,000 houses. It will deploy 170,000 heliostat mirrors spread over 4,000 hectares, focusing solar energy on boilers located atop three solar power towers, generating steam to drive specially adapted steam turbines The project, developed by Bechtel, will cost $2.2 billion and be the largest solar farm in the world (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel).
IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 05 2013: An aerial view of Tower 1 and its heliostats at the Ivanpah Solar Power Facility. Tower 1's heliostast installation is nearly completed, and steam blow tests are taking place. Located in the Mojave Desert 40 miles southwest of Las Vegas, The Ivanpah Solar Power Facility is a solar thermal power project, currently under construction, with a planned capacity of 392 megawatts, enough to power approximately 140,000 houses. It will deploy 170,000 heliostat mirrors spread over 4,000 hectares, focusing solar energy on boilers located atop three solar power towers, generating steam to drive specially adapted steam turbines The project, developed by Bechtel, will cost $2.2 billion and be the largest solar farm in the world (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel). IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 05 2013: AN AERIAL VIEW OF TOWER 1 AND ITS HELIOSTATS AT THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY. TOWER 1'S HELIOSTAST INSTALLATION IS NEARLY COMPLETED, AND STEAM BLOW TESTS ARE TAKING PLACE. LOCATED IN THE MOJAVE DESERT 40 MILES SOUTHWEST OF LAS VEGAS, THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY IS A SOLAR THERMAL POWER PROJECT, CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION, WITH A PLANNED CAPACITY OF 392 MEGAWATTS, ENOUGH TO POWER APPROXIMATELY 140,000 HOUSES. IT WILL DEPLOY 170,000 HELIOSTAT MIRRORS SPREAD OVER 4,000 HECTARES, FOCUSING SOLAR ENERGY ON BOILERS LOCATED ATOP THREE SOLAR POWER TOWERS, GENERATING STEAM TO DRIVE SPECIALLY ADAPTED STEAM TURBINES THE PROJECT, DEVELOPED BY BECHTEL, WILL COST $2.2 BILLION AND BE THE LARGEST SOLAR FARM IN THE WORLD (PHOTO GILLES MINGASSON/GETTY IMAGES FOR BECHTEL).

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την τεράστια ηλιακή μονάδα στην Καλιφόρνια. Σε πόσα σπίτια θα παρέχει ηλεκτρισμό (Pics)

Σε λειτουργία τέθηκε η μεγαλύτερη ηλιακή μονάδα στον κόσμο, η οποία χρησιμοποιεί 300.000 μεγάλους καθρέφτες.

Το "Ivapah Solar Electric Generating System", παράγει ηλεκτρισμό για 140.000 σπίτια στην Καλιφόρνια, κάτι που θα οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί στην απόσυρση 72.000 οχημάτων.

Πέρα από τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι εικόνες της εγκατάστασης είναι πολύ εντυπωσιακές, όπως φαίνεται από τις εικόνες που ακολουθούν.

IVANPAH, CALIFORNIA, OCTOBER 17 2012: Tower 1 during night shift, at the Ivanpah Solar Project (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel).
IVANPAH, CALIFORNIA, OCTOBER 17 2012: Tower 1 during night shift, at the Ivanpah Solar Project (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel). IVANPAH, CALIFORNIA, OCTOBER 17 2012: TOWER 1 DURING NIGHT SHIFT, AT THE IVANPAH SOLAR PROJECT (PHOTO GILLES MINGASSON/GETTY IMAGES FOR BECHTEL).
IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 02 2013: The top of Tower 1 is
IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 02 2013: The top of Tower 1 is "lit" during a steam blow test at the Ivanpah Solar Power Facility. Located in the Mojave Desert 40 miles southwest of Las Vegas, The Ivanpah Solar Power Facility is a solar thermal power project, currently under construction, with a planned capacity of 392 megawatts, enough to power approximately 140,000 houses. It will deploy 170,000 heliostat mirrors spread over 4,000 hectares, focusing solar energy on boilers located atop three solar power towers, generating steam to drive specially adapted steam turbines The project, developed by Bechtel, will cost $2.2 billion and be the largest solar farm in the world (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel). IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 02 2013: THE TOP OF TOWER 1 IS "LIT" DURING A STEAM BLOW TEST AT THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY. LOCATED IN THE MOJAVE DESERT 40 MILES SOUTHWEST OF LAS VEGAS, THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY IS A SOLAR THERMAL POWER PROJECT, CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION, WITH A PLANNED CAPACITY OF 392 MEGAWATTS, ENOUGH TO POWER APPROXIMATELY 140,000 HOUSES. IT WILL DEPLOY 170,000 HELIOSTAT MIRRORS SPREAD OVER 4,000 HECTARES, FOCUSING SOLAR ENERGY ON BOILERS LOCATED ATOP THREE SOLAR POWER TOWERS, GENERATING STEAM TO DRIVE SPECIALLY ADAPTED STEAM TURBINES THE PROJECT, DEVELOPED BY BECHTEL, WILL COST $2.2 BILLION AND BE THE LARGEST SOLAR FARM IN THE WORLD (PHOTO GILLES MINGASSON/GETTY IMAGES FOR BECHTEL).
IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 05 2013: An aerial view of Tower 1 and its heliostats at  the Ivanpah Solar Power Facility. The top of Tower 1's is
IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 05 2013: An aerial view of Tower 1 and its heliostats at the Ivanpah Solar Power Facility. The top of Tower 1's is "lit" as steam blow tests are in progress. Located in the Mojave Desert 40 miles southwest of Las Vegas, The Ivanpah Solar Power Facility is a solar thermal power project, currently under construction, with a planned capacity of 392 megawatts, enough to power approximately 140,000 houses. It will deploy 170,000 heliostat mirrors spread over 4,000 hectares, focusing solar energy on boilers located atop three solar power towers, generating steam to drive specially adapted steam turbines The project, developed by Bechtel, will cost $2.2 billion and be the largest solar farm in the world (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel). IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 05 2013: AN AERIAL VIEW OF TOWER 1 AND ITS HELIOSTATS AT THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY. THE TOP OF TOWER 1'S IS "LIT" AS STEAM BLOW TESTS ARE IN PROGRESS. LOCATED IN THE MOJAVE DESERT 40 MILES SOUTHWEST OF LAS VEGAS, THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY IS A SOLAR THERMAL POWER PROJECT, CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION, WITH A PLANNED CAPACITY OF 392 MEGAWATTS, ENOUGH TO POWER APPROXIMATELY 140,000 HOUSES. IT WILL DEPLOY 170,000 HELIOSTAT MIRRORS SPREAD OVER 4,000 HECTARES, FOCUSING SOLAR ENERGY ON BOILERS LOCATED ATOP THREE SOLAR POWER TOWERS, GENERATING STEAM TO DRIVE SPECIALLY ADAPTED STEAM TURBINES THE PROJECT, DEVELOPED BY BECHTEL, WILL COST $2.2 BILLION AND BE THE LARGEST SOLAR FARM IN THE WORLD (PHOTO GILLES MINGASSON/GETTY IMAGES FOR BECHTEL).
IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 04 2013: Tower 1's heliostats under a cloudy sky at sunset, with Tower 2 and 3 in the distance, at the Ivanpah Solar Power Facility. Located in the Mojave Desert 40 miles southwest of Las Vegas, The Ivanpah Solar Power Facility is a solar thermal power project, currently under construction, with a planned capacity of 392 megawatts, enough to power approximately 140,000 houses. It will deploy 170,000 heliostat mirrors spread over 4,000 hectares, focusing solar energy on boilers located atop three solar power towers, generating steam to drive specially adapted steam turbines The project, developed by Bechtel, will cost $2.2 billion and be the largest solar farm in the world (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel).
IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 04 2013: Tower 1's heliostats under a cloudy sky at sunset, with Tower 2 and 3 in the distance, at the Ivanpah Solar Power Facility. Located in the Mojave Desert 40 miles southwest of Las Vegas, The Ivanpah Solar Power Facility is a solar thermal power project, currently under construction, with a planned capacity of 392 megawatts, enough to power approximately 140,000 houses. It will deploy 170,000 heliostat mirrors spread over 4,000 hectares, focusing solar energy on boilers located atop three solar power towers, generating steam to drive specially adapted steam turbines The project, developed by Bechtel, will cost $2.2 billion and be the largest solar farm in the world (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel). IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 04 2013: TOWER 1'S HELIOSTATS UNDER A CLOUDY SKY AT SUNSET, WITH TOWER 2 AND 3 IN THE DISTANCE, AT THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY. LOCATED IN THE MOJAVE DESERT 40 MILES SOUTHWEST OF LAS VEGAS, THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY IS A SOLAR THERMAL POWER PROJECT, CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION, WITH A PLANNED CAPACITY OF 392 MEGAWATTS, ENOUGH TO POWER APPROXIMATELY 140,000 HOUSES. IT WILL DEPLOY 170,000 HELIOSTAT MIRRORS SPREAD OVER 4,000 HECTARES, FOCUSING SOLAR ENERGY ON BOILERS LOCATED ATOP THREE SOLAR POWER TOWERS, GENERATING STEAM TO DRIVE SPECIALLY ADAPTED STEAM TURBINES THE PROJECT, DEVELOPED BY BECHTEL, WILL COST $2.2 BILLION AND BE THE LARGEST SOLAR FARM IN THE WORLD (PHOTO GILLES MINGASSON/GETTY IMAGES FOR BECHTEL).
Η μεγαλύτερη ηλιακή μονάδα, παράγει ηλεκτρισμό και όμορφες εικόνες
IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 02 2013: Heliostats, seen from the top of the tower, surround Tower 1 at the Ivanpah Solar Power Facility. Located in the Mojave Desert 40 miles southwest of Las Vegas, The Ivanpah Solar Power Facility is a solar thermal power project, currently under construction, with a planned capacity of 392 megawatts, enough to power approximately 140,000 houses. It will deploy 170,000 heliostat mirrors spread over 4,000 hectares, focusing solar energy on boilers located atop three solar power towers, generating steam to drive specially adapted steam turbines The project, developed by Bechtel, will cost $2.2 billion and be the largest solar farm in the world (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel).
IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 02 2013: Heliostats, seen from the top of the tower, surround Tower 1 at the Ivanpah Solar Power Facility. Located in the Mojave Desert 40 miles southwest of Las Vegas, The Ivanpah Solar Power Facility is a solar thermal power project, currently under construction, with a planned capacity of 392 megawatts, enough to power approximately 140,000 houses. It will deploy 170,000 heliostat mirrors spread over 4,000 hectares, focusing solar energy on boilers located atop three solar power towers, generating steam to drive specially adapted steam turbines The project, developed by Bechtel, will cost $2.2 billion and be the largest solar farm in the world (photo Gilles Mingasson/Getty Images for Bechtel). IVANPAH, CALIFORNIA, APRIL 02 2013: HELIOSTATS, SEEN FROM THE TOP OF THE TOWER, SURROUND TOWER 1 AT THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY. LOCATED IN THE MOJAVE DESERT 40 MILES SOUTHWEST OF LAS VEGAS, THE IVANPAH SOLAR POWER FACILITY IS A SOLAR THERMAL POWER PROJECT, CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION, WITH A PLANNED CAPACITY OF 392 MEGAWATTS, ENOUGH TO POWER APPROXIMATELY 140,000 HOUSES. IT WILL DEPLOY 170,000 HELIOSTAT MIRRORS SPREAD OVER 4,000 HECTARES, FOCUSING SOLAR ENERGY ON BOILERS LOCATED ATOP THREE SOLAR POWER TOWERS, GENERATING STEAM TO DRIVE SPECIALLY ADAPTED STEAM TURBINES THE PROJECT, DEVELOPED BY BECHTEL, WILL COST $2.2 BILLION AND BE THE LARGEST SOLAR FARM IN THE WORLD (PHOTO GILLES MINGASSON/GETTY IMAGES FOR BECHTEL).
SHARE: