Μάθημα «πράσινης» οικονομίας από τον leader των ακινήτων: Το πράσινο ομόλογο και οι νέες επενδύσεις

Μάθημα «πράσινης» οικονομίας από τον leader των ακινήτων: Το πράσινο ομόλογο και οι νέες επενδύσεις

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, φιλικών προς το περιβάλλον, προχωρά η PRODEA Investments, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Το «πράσινο» ομόλογο, αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, που θα επιτρέψει στην PRODEA να υλοποιήσει το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα, αξίας 400 εκατ. ευρώ,για επενδύσεις σε ακίνητα με χαμηλό ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, αποτελεί μια ασφαλή επένδυση για τους μικροεπενδυτές, που αναζητούν σταθερές και σίγουρες αποδόσεις του κεφαλαίου τους.

Η δημόσια προσφορά για το «πράσινο» ομόλογο της PRODEA, θα διαρκέσει το διάστημα 14 με 16 Ιουλίου. Θα διατεθούν ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ, ενώ το εύρος της απόδοσης υπολογίζεται από 2,20% έως 2,60%, που αποτελεί μία ελκυστική απόδοση συγκριτικά με τις αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων.

Η PRODEA, αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, από την Κύπρο και την Ιταλία, μέχρι τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, που το ενεργητικό τους ξεπερνά τα 2,4 δισ. ευρώ. Από την εμπορική τους εκμετάλλευση, το προηγούμενο έτος, εισέπραξε μισθώματα 128,8 εκατ. ευρώ.

Την PRODEA ενδιαφέρει όλο το φάσμα των επενδυτικών ακινήτων, καθώς διαθέτει πολλά και αξιόλογα ακίνητα, από γραφεία και ξενοδοχεία, μέχρι εμπορικές αποθήκες και καταστήματα, που στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 350. Το 32% της αξίας των επενδύσεών της σε γραφεία είναι σε «πράσινα» κτήρια κι αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά βάσει της νέας στρατηγικής.

Στόχος για τα επόμενα χρόνια, αποτελεί η διατήρηση κι ενίσχυση της ηγετικής της θέσης, εστιάζοντας τη στρατηγική της στην «πράσινη» ανάπτυξη.

Σχετικά με τα πράσινα ομόλογα, να σημειωθεί, ότι αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και καταδεικνύουν στους θεσμικούς επενδυτές τις δυνατότητες στήριξης των έξυπνων επενδύσεων με στόχο την προστασία του κλίματος. Γενικά, τα ομόλογα θεωρούνται προϊόντα χαμηλού κινδύνου, καθώς οι καταβολές τόκων και οι ημερομηνίες λήξης ορίζονται εκ των προτέρων, καθιστώντας τα, μια σταθερή και προβλέψιμη πηγή εισοδήματος.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα