MEΓΑ: Πρόγραμμα Act Green: Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά

MEΓΑ: Πρόγραμμα Act Green: Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά

Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το Act Green από την εταιρεία ΜΕΓΑ, θέτει ένα καλό πρότυπο για τον κλάδο. Γιατί η βιωσιμότητα είναι υπόθεση όλων.

H 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, leader στην κατηγορία προΪόντων προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες έχει θέσει ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό προϊόντων φιλικών προς την επιδερμίδα και το περιβάλλον. Ήδη από το 1997, δημιούργησε πρώτη στον τομέα της το “Sensitive Concept”, επιλέγοντας το βαμβάκι, αντί για το πλαστικό, ως υλικό επαφής με το δέρμα, σε βασικά προϊόντα της.

Το Act Green από την εταιρεία ΜΕΓΑ είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο ενσωματώνει 3 σημαντικούς πυλώνες για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους τομείς Redesign – Reduce – Recycle. Ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των προϊόντων της εταιρείας (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πόρων (REDUCE) και σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE).


Στο NEWS24/7, μέσα από το ετήσιο αφιέρωμα Sustainability Stories αλλά και συνολικότερα μέσα από την αρθρογραφία μας, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τέτοιες προσπάθειες. Γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό να ενημερώνεται το κοινό για αυτές τις ενέργειας αλλά ακόμα σημαντικότερα να κινητοποιούνται και άλλες εταιρείες ώστε να αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Όχι μόνο για το σήμερα του τόπου μας αλλά και για το αύριο.

Οι στόχοι της ΜΕΓΑ εστιάζονται στην ανακύκλωση υλικών, στη μείωση των έμμεσων και άμεσων εκπομπών CO2, στη χρήση ΑΠΕ κατά την παραγωγή, στην υπεύθυνη χρήση πρώτων υλών και στην πλήρη ενσωμάτωση των Αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στη παραγωγική διαδικασία.

Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που τιμάται στις 5 Ιούνιου, η ΜΕΓΑ επιλέγει αυτή την σημαντική ημέρα για να παρουσιάσει το Πρόγραμμα Act Green που σχεδίασε και υλοποιεί εντός τριών χρονολογιών – σταθμών (2023 -2030-2050).

Αλλά ας ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στους στόχους του Act Green Προγράμματος, ανά πυλώνα δραστηριότητας.


REDESIGN

Η ΜΕΓΑ χρησιμοποιεί βαμβάκι όπου είναι τεχνικά εφικτό, εδώ και δεκαετίες. Ήδη από το 1997, δημιούργησε πρώτη στον τομέα της το “Sensitive Concept”, επιλέγοντας το βαμβάκι, αντί για το πλαστικό, ως υλικό επαφής με το δέρμα, σε βασικά προϊόντα της. Μιας και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε περιβαλλοντικά ζητήματα και συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο παγκόσμιο ζήτημα που αφορά στην κλιματική αλλαγή, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της ανθρωπότητας και στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ISO 140001 και το ISO 50001.

Η ΜΕΓΑ δεσμεύεται να συνεχίσει τον ανασχεδιασμό των προϊόντων της ώστε να αυξήσει στο μέγιστο δυνατό την χρήση βαμβακιού έως το 2050, με γνώμονα την προϊοντική ασφάλεια, την συμβατότητα με το δέρμα και το περιβάλλον. Ενώ υπόσχεται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά (100%) FSC πιστοποιημένη χαρτόμαζα μέχρι το 2030.


REDUCE

Η ΜΕΓΑ αναλαμβάνει 4 πολύ σημαντικές δεσμεύσεις για την εξοικονόμηση πόρων. Έτσι η εταιρεία δεσμεύεται:

α) Για τη πλήρη απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα με 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τις παραγωγικές της δραστηριότητες.

β) Για τη μείωση του υδατικού μας αποτυπώματος. Την τελευταία διετία καταφέραμε να μειώσουμε κατά 13% την κατανάλωση νερού στις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις. Δεσμευόμαστε για κλιμάκωση των προσπαθειών αυτών την επόμενη δεκαετία.

γ) Για την μείωση υλικών συσκευασίας κατά 10% σε όλα της τα προϊόντα έως το 2030.

δ) Για την μείωση των έμμεσων και άμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (scope 1 & scope 2) κατά 50% μέχρι το 2030 και καθαρό μηδενισμό τους (net-zero) το 2050 (σε σχέση με το 2020).

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα σε προγράμματα τα οποία δρουν επουλωτικά σε προβλήματα του σήμερα χωρίς πλάνο για το αύριο και σε εκείνα όπως το Πρόγραμμα Act Green.

Η ΜΕΓΑ έχει χαράξει τη στρατηγική της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με γνώμονα τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη είναι θέμα όλων μας και για τη ΜΕΓΑ αποτελεί έμπρακτη δέσμευση. Η ΜΕΓΑ είναι μία εταιρεία η οποία παίρνει το μέλλον προσωπικά.

RECYCLE

Η ΜΕΓΑ από το 2004 προωθεί στην ανακύκλωση τα πλαστικά αποκόμματα που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία.

Ενώ ήδη από το 2011 γίνεται χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε αρκετά προϊόντα. Η αρχή αυτή επεκτείνεται με στόχο τη χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε όλα τα προϊόντα μας ως το 2023. Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει προχωρήσει στις εξής πρωτοβουλίες:

  1. Διεύρυνση χρήσης χάρτινων συσκευασιών που προέρχονται κατά 95% από ανακυκλωμένο χαρτί.
  2. Αύξηση της χρήσης σακουλών συσκευασίας του περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό (πλήρως ελεγχόμενου κύκλου ανακύκλωσης): αρχικά σε ποσοστό 30% έως το 2030 και έπειτα σε ποσοστό 50% έως το 2050

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα