Βρέθηκε αμίαντος στα πετρώματα των Σκουριών. Κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων

Clashes between demonstrators and police during protest rally against gold mining in Skouries area on Mount Kakkavos in Chalkidiki, Greece on November 23, 2014. /           ,  23 2014.
Clashes between demonstrators and police during protest rally against gold mining in Skouries area on Mount Kakkavos in Chalkidiki, Greece on November 23, 2014. / , 23 2014. KONSTANTINOS TSAKALIDIS / SOOC

Ινώδη ορυκτά με χαρακτηριστικά αμιάντου εντόπισε το ΙΓΜΕ σε δείγματα πετρωμάτων στις εγκαταστάσεις των Σκουριών στη Χακλιδική

Ερωτηματικά για την ασφάλεια των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις των Σκουριών στη Χαλκιδική, καθώς διαπιστώθηκε παρουσία του επικίνδυνου αμιάντου σε δείγματα πετρωμάτων, παρά το γεγονός ότι οι γνωματεύσεις πανεπιστημιακών που προσκόμιζε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός απέκλειαν την πιθανότητα αυτή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα " Αυγή" το ΙΓΜΕ εντόπισε ινώδη ορυκτά με χαρακτηριστικά αμιάντου και ως εκ τούτου το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέστρεψε χθες φάκελλο που είχε υποβάλει η Ελληνικός Χρυσός για την τροποποίηση τεχνικής μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στις Σκουριές προκειμένου να συμπληρωθεί με ειδικό κεφάλαιο, το οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τα μέτρα πρόληψης που θα εφαρμόσει για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε αμίαντο.

Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή στις αρμόδιες επιθεωρήσεις να ελέγξουν εάν η εταιρεία, κατά τις μέχρι τώρα εργασίες της στις Σκουριές, έλαβε και τήρησε τα μέτρα πρόληψης ως οφείλει βάσει Προεδρικού Διατάγματος του 2006. Σε αυτό περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ως προς "την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, περιλαμβανομένης και της πρόληψης των κινδύνων που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από δραστηριότητες κατά τις οποίες εκτίθενται στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο".

Επιπρόσθετα οι επιθεωρητές θα ελέγξουν αν τηρήθηκαν από την εταιρεία οι όροι όπως τους είχε προσδιορίσει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σε εφαρμογή του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος στην απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων στις Σκουριές.

Ο εντοπισμός του αμιάντου ήταν το αποτέλεσμα των ελέγχων για την τήρηση και εφαρμογή της νομιμότητας, η οποία έγινε στις εγκαταστάσεις των Σκουριών στις 17 και 18 Δεκεμβρίου του 2015. Μεταξύ άλλων είχε προηγηθεί και η κατάθεση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτη φακέλων για τα έργα και τις ημέρες της ανεξέλεγκτης δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός από το κίνημα κατά των εξορύξεων στη Χαλκιδική. Τότε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου του ΥΠΕΝ πήραν δείγματα πετρωμάτων από το ανοιχτό όρυγμα, το λεγόμενο open pit των Σκουριών, τα οποία το ΙΓΜΕ υπέβαλε σε ορυκτογραφική - πετρογραφική ανάλυση. Στις 6 Απριλίου το ΙΓΜΕ διαβίβασε τα πορίσματα της ανάλυσής του στις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, με το εύρημα του εντοπισμού ακτινόλιθου ή ανθοφυλλίτη με κρυστάλλους που έχουν ακανόνιστα άκρα ή σε βελονοειδείς ή ινώδεις μορφές με χαρακτηριστικά αμιάντου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε αρχικά την τεχνική μελέτη του υποέργου των Σκουριών προσκόμισε γνωμάτευση καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ήταν αρνητική ως προς την πιθανή παρουσία ινωδών πυριτικών ορυκτών με χαρακτηριστικά αμιάντου στο κοίτασμα Σκουριών.

Παρά ταύτα, η υπηρεσία μερίμνησε θέτοντας ως γενικό όρο για το σύνολο των εγκαταστάσεων την εφαρμογή προληπτικών μέτρων όπως αυτά καθορίζονται στο Διάταγμα του 2006 για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία.

(Πηγή: Αυγή)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Χρυσός Χαλκιδική
SHARE:

24Media Network