Χ. Τζαμακλής στο News247: Το παλιό πολιτικό σύστημα του 4-2-1 αντιδρά στο γκρέμισμα του πελατειακού κράτους

Χ. Τζαμακλής στο News247: Το παλιό πολιτικό σύστημα του 4-2-1 αντιδρά στο γκρέμισμα του πελατειακού κράτους

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Τζαμακλής περνά στην αντεπίθεση κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή το νομοσχέδιο για την αποκομματικοποίηση του κράτους που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή

Ο κ. Τζαμακλής καταγγέλλει ότι το "παλιό πολιτικό σύστημα" αντιδρά σήμερα στη θεσμοθέτηση διαφανών διαδικασιών επιλογής πολιτικών στελεχών. Τονίζει, επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απασχολούσε 51 μετακλητούς υπαλλήλους ασκεί σήμερα κριτική για κομματισμό στον διάδοχό του από τον ΣΥΡΙΖΑ που απασχολεί μόνον δύο ! Καταλογίζει δε στη  ΝΔ ότι παρά τις διακηρύξεις της για αποκομματικοποίηση ζήτησε η θέση του Γενικού Γραμματέα να παραμείνει κυβερνητική επιλογή.

«Πρόκειται για μία ακόμα αντίδραση του παλιού πολιτικού συστήματος στο γκρέμισμα του πελατειακού κράτους που επιχειρεί συστηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίδραση που κορυφώνεται στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, στο θέμα των ρυθμίσεων για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών με αντικειμενικά κριτήρια, στο θέμα του παράλληλου προγράμματος» συμπληρώνει ο βουλευτής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Χάρη Τζαμακλή:

Τι νέο φέρνει στη Δημόσια Διοίκηση το νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή;

Το νομοσχέδιο εισάγει μία αναγκαία ριζική τομή στη Δημόσια Διοίκηση με χαρακτηριστικά ολοκληρωμένης κοινωνικής μεταρρύθμισης. Θεσμοθετείται το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης: μια ολοκληρωμένη και διαφανής διαδικασία επιλογής επιτελικών στελεχών από τα σπλάχνα του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Θεσμοθετούνται ολοκληρωμένα και διαφανή συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων. Ο στόχος της απαλλαγής της Δημόσιας Διοίκησης από τον κομματισμό συνιστά συνθήκη που θα επιτρέψει την ανάδειξη των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, θα καταργήσει τις πελατειακές σχέσεις και θα υπηρετήσει στις νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον. Ελπίζω βασίμως ότι με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου θα καταστεί εύρυθμη και αποτελεσματική η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Η κυβέρνηση κατηγορείται για τον διορισμό συγγενών πολιτικών προσώπων στην ηγεσία δημόσιων φορέων  ή σε θέσεις μετακλητών. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο;

 Η συγκεκριμένη κατηγορία κατά της κυβέρνησης είναι έωλη. Εκτοξεύεται από το παλιό πολιτικό σύστημα, που έως προσφάτως – για να μην αναφερθούμε σε παλαιότερες εποχές - διόριζε τους επικεφαλής των δημοσίων φορέων και οργανισμών με την «αξιοκρατική» ποσόστωση «4-2-1». Από στελέχη του ίδιου παλιού πολιτικού συστήματος, του οποίου υπουργός – τώρα αρχηγός -  απασχολούσε 51 μετακλητούς συνεργάτες, ενώ ο νυν υπουργός απασχολεί μόνον δύο. Από ένα πολιτικό σύστημα που εξέθρεψε τόσους «μετακλητούς υπαλλήλους», που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούσαν και αριθμητικά και ποιοτικά μια «παράλληλη διοίκηση» έναντι της τυπικής. Όμως, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν είναι μέρος της δημόσιας διοίκησης. Δικαιούνται και οφείλουν για την υποστήριξη του έργου και των πολιτικών τους να επιλέγουν με δική τους ευθύνη τους συνεργάτες και τους συμβούλους τους. Επιλογές που κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

Η πρόβλεψη για τη θέσπιση ανεξάρτητου Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης δεν είχε ευρεία αποδοχή από την αντιπολίτευση. Που το αποδίδετε;

Η ΝΔ ζήτησε η θέση του Γενικού Γραμματέα να παραμείνει επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης «για να υπάρξει», όπως εξήγησε, «σύνδεση της κυβέρνησης με τη διοίκηση». Οι Γενικοί Γραμματείς, όμως, αποτελούν την κορυφή της δημόσιας διοίκησης, ενώ η εκτελεστική εξουσία έχει τις δυνατότητες να ελέγξει την εφαρμογή των πολιτικών της με άλλα πρόσωπα. Πρόκειται για μία ακόμα αντίδραση του παλιού πολιτικού συστήματος στο γκρέμισμα του πελατειακού κράτους που επιχειρεί συστηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίδραση που κορυφώνεται στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, στο θέμα των ρυθμίσεων για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών με αντικειμενικά κριτήρια, στο θέμα του παράλληλου προγράμματος.

Το σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο διαρκώς εξαγγέλλεται και ποτέ δεν εφαρμόζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται χρονικά για την αξιολόγηση του προσωπικού και των δομών στη Δημόσια Διοίκηση;

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να εφαρμοσθεί και να επιτύχει η συνολική μεταρρύθμιση. Συνεπώς επιθυμεί να εφαρμοσθεί και να επιτύχει και το νέο Σύστημα Αξιολόγησης. Με το νέο Σύστημα εισάγονται κριτήρια και βαθμολογήσεις, που ήδη έτυχαν της απόλυτης αποδοχής από τους κληθέντες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής οικείους φορείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τις χρονικές δεσμεύσεις απαντώ ότι ο νόμος θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του. Ειδικώς για την αξιολόγηση του προσωπικού το θέμα έχει μείνει ανοικτό από πλευράς υπουργού και εικάζω ότι θα ρυθμισθεί κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Τι δικλείδες ασφαλείας προβλέπει το νομοσχέδιο για τον θεσμό της συνέντευξης στην επιλογή προϊσταμένων. Πως θα αποτραπεί ο κίνδυνος να επαναληφθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ οι πρακτικές της «γαλάζιας» και «πράσινης» συνέντευξης;

Η πρώτη δικλείδα ασφαλείας είναι ότι η μοριοδότηση της συνέντευξης δεν είναι καθοριστική. Μοριοδοτούνται περισσότερο ή το ίδιο οι λοιπές τρεις ομάδες κριτηρίων, ήτοι τα τυπικά – επαγγελματικά προσόντα, η εργασιακή εμπειρία και η αξιολόγηση. Αυτή καθ’ εαυτή η δομημένη (κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα) συνέντευξη έχει ειδικές δικλείδες ασφαλείας. Κατά πρώτον τίθεται όριο μορίων (1.000). Κατά δεύτερον τηρούνται πρακτικά. Κατά τρίτον το συνιστώμενο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων είναι πενταμελές και απαρτίζεται από δύο μέλη του ΑΣΕΠ από ένα Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από ένα  μέλος του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ και από ένα ανώτατο εκπρόσωπο της Διοίκησης της Υπηρεσίας που έχει αιτηθεί την θέση. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, ουδείς κίνδυνος επανάληψης ομοίων με το παρελθόν πρακτικών συντρέχει.

Γιατί απορρίπτετε την πρόταση της αντιπολίτευσης για συμπερίληψη και στελεχών του ιδιωτικού τομέα στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών από όπου θα επιλέγονται οι γενικοί γραμματείς, οι διοικητές, πρόεδροι φορέων κτλ;

Κατ’ αρχάς να διευκρινισθεί ότι δεν ετέθη παρόμοιο αίτημα. Παρατηρήσεις επί ανυπάρκτου θέματος υπήρξαν, δεδομένου ότι στην παρ. 2 του άρθρου 7 το σχεδίου νόμου ρητώς αναφέρονται δύο περιπτώσεις, που για την πλήρωση θέσεων δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στον δημόσιο τομέα. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου αφορά ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα. Ο δημόσιος τομέας έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό, για το οποίο πρέπει σε πρώτο στάδιο να υπάρξει γνώση και γνώμη περί του «τι ικανότητες έχει, πώς αποδίδει, ποια εργασιακή ευθύνη έχει, πόσο παραγωγικό μπορεί να είναι κ.λ.π.». Επομένως, σε πρώτο στάδιο επιχειρείται η «ανακάλυψη» των δυνατοτήτων του ίδιου δυναμικού και αν προκύψουν ανάγκες θα επιχειρηθεί και η στροφή προς υποψηφίους που δεν υπηρετούν στον δημόσιο τομέα.

SHARE:

24Media Network