Πώς στέρησαν την ιθαγένεια από 20 κορυφαία στελέχη του ΚΚΕ

Τα κεντρικά γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό
Τα κεντρικά γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό EUROKINISSI

Ολόκληρο το έγγραφο του 1948 από το Αρχείο του υπουργείου Εσωτερικών. Μεταξύ των στελεχών οι Νίκος Ζαχαριάδης, Μάρκος Βαφειάδης, Ιωάννης Ιωαννίδης, Μιλτιάδης Πορφυρογέννης, Πέτρος Ρούσσος, Πέτρος Κόκκαλης, Λεωνίδας Στρίγγος, Βασίλης Μπαρτζιώτας, Ανδρέας Τζήμας, Λευτέρης Μαυροειδής.

Σε είκοσι κορυφαία στελέχη του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και του Γραμματέα του κόμματος Νίκου Ζαχαριάδη, αφαίρεσε την ιθαγένεια σε μία νύχτα το υπουργείο Εσωτερικών με την κατηγορία των «αντεθνικώς δρώντων στο εξωτερικό».

Το News 24/7 παρουσιάζει σήμερα ολόκληρο το σχετικό έγγραφο (η απόφαση για το Νίκο Ζαχαριάδη δημοσιοποιήθηκε από την «Εφημερίδα των Συντακτών» την Παρασκευή) του αρμόδιου συμβουλίου παρά τω υπουργείω των Εσωτερικών, κατά την 532α συνεδρία της 12ης Μαρτίου 1948. Το Συμβούλιο προτείνει «όπως αποστερηθώσιν της ελληνικής ιθαγενείας, ως αποδεδειγμένως εν τω εξωτερικώ διαρκούσης της παρούσης ανταρσίας δράσαντες αντεθνικώς και  ενισχύσαντες τον κατά του Κράτους διεξαγώμενον συμμοριακόν αγώνα».

ADVERTISING

Για τον Μάρκο Βαφειάδη αναφέρει ότι κατ’ εντολήν του ΚΚΕ «ανέλαβε από του έτους 1946 την αρχηγίαν του συμμοριακού κατά του Ελληνικού Κράτους αγώνος εσχημάτισε μετ’ άλλων εν τω εξωτερικώ διαμένων κατά τα τέλη του 1947 κυβέρνησιν στρεφομένη κατά του Ελληνικού Κράτους και τείνουσαν εις την δια συμμοριακής δράσεως βίαιαν κατάλυσιν αυτού, εις ην ανέλαβεν αξίωμα Υπουργού των Στρατιωτικών δράσας ούτω και εν τω εξωτερικώ αντεθνικώς και εκείθεν ενισχύσας τον κατά του Κράτους διεξαγόμενον συμμοριακόν αγώνα».

Τον Ιωαννίδη Ιωάννη κατηγορεί ότι «εσχημάτισεν αυτόθι μετά των Μ. Βαφειάδη κ.λ.π. κυβέρνησιν στρεφομένην κατά του Ελληνικού Κράτους και τείνουσαν εις την δια συμμοριακής δράσεως βιαίαν κατάλυσιν αυτού, εις ην ανέλαβεν αξίωμα Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών, δράσας ούτω εν τω Εξωτερικώ αντεθνικώς και ενισχύων τον κατά του Κράτους διεξαγώμενον συμμοριακόν αγώνα».

Τον Μιλτιάδη Πορφυρογέννη κατηγορεί για συμμετοχή στο σχηματισμό κυβέρνησης στρεφομένης κατά του Ελληνικού Κράτους, αλλά και ότι εκπροσώπησε το ΚΚΕ στο Συνέδριο του ΚΚ Αγγλίας και του ΚΚ Γαλλίας.

Τον Πέτρο Κόκκαλη ότι «διαμένων εν Βελιγραδίω μετέσχε του αυτόθι συνελθέντος Βαλκανικού Συνεδρίου, παρ’ ου ηξίωσεν όπως η Γιουγκοσλαυϊα αυξήσει την υποστήριξιν της προς τον διεξαγώμενον κατά του Ελληνικού Κράτους συμμοριακόν αγώνα.

Τον Λεωνίδα Στρίγγο κατηγορεί, πέραν της συμμετοχής του στην αντεθνικήν κυβέρνησιν, ότι «διαμένων εν Βελιγραδίω συνηργάζετο μετά των αυτόθι ξένων αρχών δια την ενίσχυσιν των συμμοριτών».

Τον Βασίλη Μπαρτζιώτα τον κατηγορεί και ότι «κατά τα αρχάς Ιανουαρίου 1948 διαμένων εις Κορυτσάν της Αλβανίας συνηργάζετο μετ’ αλλοδαπών εχθρικών προς την Ελλάδα πρακτόρων προς ενίσχυσιν του συμμοριακού αγώνος».

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο του αρμόδιου συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών της 12ης Μαρτίου 1948, όπως προκύπτει από το αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών:

Page: /
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κ.Κ.Ε

24Media Network