Μπλόκο στο πολυνομοσχέδιο με πρόταση δυσπιστίας κατά του Στουρνάρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την Τρίτη η ψηφοφορία. Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία με 151 βουλευτές

ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΛΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ// ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ  ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ.(EUROKINISSI-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΛΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ// ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ.(EUROKINISSI-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ) EUROKINISSI

Πρόταση μομφής από τον ΣΥΡΙΖΑ που ανακοινώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή (Vid)

Πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί μπλοκάρεται η ψηφοφορία για το πολυνομοσχέδιο. Αναλυτικά τι προβλέπει ο κανονισμός

Συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας είπε στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πολυνομοσχέδιο:

"Ως κυβέρνηση της εθνικής σωτηρίας, δεσμευόμαστε, οι υπεύθυνοι θα δώσουν λόγο για τις υπογραφές τους.

Ο κ. Στουρνάρας δεν αυτουργός μόνο του εγκλήματος, είναι και ένας από τους κύριους υπεύθυνους της ανθρώπινης καταστροφής που έχει υποστεί η κοινωνία μας.

Σας ζητάμε να διακόψετε τη διαδικασία για να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας κατά του Γιάννη Στουρνάρα".

"Ο Γ. Στουρνάρας δεν είναι αυτουργός μόνο του εγκλήματος, είναι από τους κύριους υπεύθυνους για την ανθρωπιστική καταστροφή και την κατάρρευση της οικονομίας", τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας και επεσήμανε ότι "αυτό που κάνετε με τις τράπεζες δεν έχει γίνει πουθενά".

Απαντώντας στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης τον κατηγόρησε για λαϊκισμό και αντέτεινε ότι η κυβέρνηση θα ξεκινήσει την διαδικασία συζήτησης της άμεσα γιατί η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο.

Η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει σήμερα το απόγευμα και η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης θα γίνει την Τρίτη το βράδυ στις 12.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Νοεμβρίου έγινε η τελευταία πρόταση δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να έχουν περάσει έξι μήνες από την τελευταία πρόταση για να κατατεθεί νέα στη Βουλή, όταν αφορά όμως το ίδιο πρόσωπο. Η προηγούμενη πρόταση μομφής ήταν κατά της κυβέρνησης ενώ η σημερινή, είναι συγκεκριμένα κατά του Γ. Στουρνάρα. 

Άρθρο 142

Τι προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής για την πρόταση μομφής

Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να έχει τις υπογραφές τουλάχιστον 50 βουλευτών (δηλαδή το ένα έκτο του συνόλου των βουλευτών) για να κατατεθεί στον Πρόεδρο του σώματος. Για να γίνει δεκτή, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλέον την εμπιστοσύνη της Βουλής, πρέπει να ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από 151 βουλευτές.

H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας.

H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Αναλυτικά η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουργού Οικονομικών:

"Προς τον αξιότιμο Πρόεδρο της Βουλής

κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη

Αθήνα 30-3-2014

Το τραπεζικό σύστημα, μέρος του τριγώνου της διαπλοκής μαζί με τα ΜΜΕ και την επιχειρηματική ελίτ, υπήρξε η ραχοκοκαλιά ενός ψευδεπίγραφου μοντέλου ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό το μοντέλο οδήγησε τη χώρα στην μεγαλύτερη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση και την χρεοκοπία.

Από το 2010 και μετά το ελληνικό δημόσιο, οι Έλληνες φορολογούμενοι, στήριξαν το τραπεζικό σύστημα με 200 δις ευρώ σε ρευστό και εγγυήσεις. Παρά τον πακτωλό των χρημάτων προς τις τράπεζες, αυτές όχι μόνο δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν, αλλά σε συνδυασμό με τις μνημονιακές πολιτικές της ύφεσης και της λιτότητας, πολλαπλασίασαν την κρίση, οδηγώντας σε ασφυξία την πραγματική οικονομία και τις παραγωγικές τάξεις.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, ο υπουργός Οικονομικών μεθοδεύει το χάρισμα των τραπεζών στους εγχώριους χρεοκοπημένους τραπεζίτες και τα ξένα κερδοσκοπικά funds. Με το παρόν νομοσχέδιο εκχωρείται ο έλεγχος των τραπεζών, δηλαδή ο έλεγχος της οικονομίας, σε αυτούς που δημιούργησαν την κρίση. Με αυτή την ενέργεια εκχωρείται το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας στις τράπεζες. Με το παρόν νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στο ΤΧΣ να εγκρίνει την πώληση μετοχών σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή κτίσης τους. Έτσι, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για νέες απώλειες δημοσίου χρήματος, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και η επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για την νομιμότητα τέτοιων πράξεων.

Ταυτόχρονα, επιβαρύνεται, με τις ενέργειες του υπουργού Οικονομικών, το δημόσιο χρέος της χώρας, ενώ προκλητικά επιχειρείται η προκαταβολική αμνήστευση σε όσους συνυπογράψουν αυτό το έγκλημα εις βάρος της χώρας και της οικονομίας.

Για τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 142 του ΚτΒ, η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτει πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Κυβέρνηση
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Πρόταση δυσπιστίας κατά Στουρνάρα

SHARE:

24Media Network