Υπουργείο Υποδομών: Ξεκινούν μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα σε Ιόνια και Ε65

Υπουργείο Υποδομών: Ξεκινούν μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα σε Ιόνια και Ε65
EUROKINISSI

Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 175 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθούν με αποφάσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Πώς θα προχωρήσουν τα έργα.

Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 175 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) στους αυτοκινητόδρομους της Ιόνιας Οδού και του Ε65 θα πραγματοποιηθούν με αποφάσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές αυτή πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες που "κολλάνε" στις τρέχουσες συμβάσεις παραχώρησης με την Νέα Οδό που διαχειρίζεται την Ιόνια Οδό αλλά και το τμήμα του ΑΘΕ, Μεταμόρφωση-Σκάρφεια αλλά και του αυτοκινητόδρομου Ε65 για τα τμήματα Σκάρφεια-Ράχες Φθιώτιδας (στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Ξυνιάδα-Τρίκαλα.

Τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ιόνια Οδό και τον Ε65, εντάσσονται στην από 14 Δεκεμβρίου απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής, που έκανε ομόφωνα δεκτή την από 02/12/2019 Εισήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την εκτέλεση επειγόντων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών ανάντη και κατάντη των αυτοκινητόδρομων που υλοποιήθηκαν µε Συµβάσεις Παραχώρησης συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ (περιλαμβανομένης της δαπάνης του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 18.6 των Συμβάσεων Παραχώρησης προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών στον Παραχωρησιούχο µε εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων για συμπληρωματικές εργασίες στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων.

Πως θα προχωρήσουν τα έργα

Στις υποχρεώσεις των Παραχωρησιούχων θα πρέπει να περιληφθεί και η εκπόνηση εντός του επόμενου διμήνου, των οριστικών υδραυλικών μελετών (περιλαμβανομένων των αναγκαίων κτηματολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών μελετών καθώς και των μελετών οριοθέτησης υδατορεμάτων) και για τα έργα που δεν επιλέχθηκαν ή δεν θα επιλεγούν τελικά να κατασκευαστούν ως επείγοντα και προς άρση των επικείμενων κινδύνων και οι οποίες (μελέτες) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξικνούνται συνολικά µέχρι το διπλάσιο προϋπολογισμό μελέτης από αυτόν που αντιστοιχεί και σε αυτά που θα υλοποιηθούν µέσω της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα µε τις διατάξεις περί ανάθεσης Συμπληρωματικών Εργασιών.

Οι υπόψη μελέτες µετά την έγκρισή τους και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις θα παραδοθούν για υλοποίηση στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς (Περιφέρειες και ∆ήµοι). Οι εν λόγω μελέτες επιβαρύνουν τον παραχωρησιούχο. Για το Δημόσιο αποτελεί προϋπόθεση να πραγματοποιούνται αδαπάνως.

Επίσης για τις ανάγκες εκτέλεσης των εν λόγω έργων, θα τροποποιηθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ανεξαρτήτως της απόστασης του αδειοδοτηµένου έργου του αυτοκινητόδρομου από τα εκάστοτε υδραυλικά έργα, εφόσον τα τελευταία εντάσσονται λειτουργικά από αντιπλημμυρικής άποψης στον αυτοκινητόδρομο.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, η συντήρηση των συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών έργων θα υλοποιείται µέσω των Συµβάσεων Παραχώρησης τόσο στα Υφιστάµενα όσο και στα Νέα Τµήµατα αυτών µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παραλαβή τους, θα αναληφθεί από τους φορείς που είναι κατά το νόμο υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους.

Ανάλογες αποφάσεις αναμένονται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και για τους αυτοκινητόδρομους Αιγαίου, Ολυμπία και Μορέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Καραμανλής, πλημμύρες, Υποδομές
SHARE: