Όμιλος FOURLIS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2022

Διαβάζεται σε 3'
Όμιλος FOURLIS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2022

Προωθώντας την ευημερία για τον άνθρωπο, την κοινωνία, τον πλανήτη

Ο Όμιλoς FOURLIS, δημοσίευσε για 14η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, για το οικονομικό έτος 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας (ESG).

Μέσα από την Έκθεση αποτυπώνεται η δέσμευση του Ομίλου για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων της ευρύτερης στρατηγικής του στο πλαίσιο των οικονομικών, κοινωνικών, εταιρικών και περιβαλλοντικών του επιδράσεων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, για πρώτη φορά καταγράφεται το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις εταιρείες του Ομίλου FOURLIS στην Ελλάδα καθώς και η μείωση των αποβλήτων τροφίμων στα εστιατόρια των καταστημάτων ΙΚΕΑ, κατά 26 τόνους, που αντιστοιχούν σε 111 τόνους CO2e και 65.055 γεύματα.

Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI Standards 2021, με στοιχεία από δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2022), ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την Αναφορά Προόδου (“Communication on Progress”) ως προς την τήρηση των  δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, της μεγαλύτερης διεθνούς εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, την οποία ο Όμιλος FOURLIS προσυπογράφει από το 2008. Ο Όμιλος αποτελεί, επίσης, ιδρυτικό μέλος του δικτύου UN GLOBAL COMPACT HELLAS.

Η κ. Λήδα Φουρλή, Διευθύντριας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ανέφερε: «Στον Όμιλο FOURLIS, για σχεδόν 75 χρόνια, προχωρούμε με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την Εταιρική Ευθύνη. Στη διάρκεια της πορείας μας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αντίξοες συνθήκες όπως οι επιδράσεις  της ασταθούς γεωπολιτικής σκακιέρας και της κρίσης των αγορών που αντιμετωπίσαμε το 2022 και αντιμετωπίζουμε ακόμη. Παρά τις όποιες δυσκολίες, συνεχίζουμε να λειτουργούμε με πυξίδα τις Αρχές μας, Αλληλοσεβασμός, Ακεραιότητα, Αποτελεσματικότητα και με στόχο την υλοποίηση του οράματός μας, που είναι η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους».

Η Έκθεση απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου FOURLIS και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την προσέγγιση και τις επιδόσεις του Ομίλου στα θέματα αυτά. Την ευθύνη για τη δημιουργία της είχε η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS. H Έκθεση έλαβε εξωτερική διασφάλιση (limited assurance) από το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος.  Τον σχεδιασμό του εντύπου επιμελήθηκε η εταιρεία The Nomad Design Tribe.  

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στο εταιρικό web site https://www.fourlis.gr/csr/social-responsibility/annual-reports

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα