Η Vodafone και η Huawei ολοκληρώνουν τη δεύτερη φάση δοκιμών της cloud λύσης BNG

AP Photo/Mark Schiefelbein
AP Photo/Mark Schiefelbein AP

Το αντικείμενο της δοκιμής περιλάμβανε την πρόσβαση, την πιστοποίηση και τη δημιουργία «λογαριασμών χρηστών» των οικιακών ευρυζωνικών υπηρεσιών, σε διάφορα σενάρια

Η Vodafone και η Huawei πρόσφατα ολοκλήρωσαν τη δεύτερη δοκιμαστική φάση της cloud λύσης BroadbandNetworkGateway (BNG) βασισμένο σε σενάριο σταθερής ευρυζωνικότητας.

Η δοκιμή υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Vodafone στην Πορτογαλία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου Vodafone, αποδεικνύοντας την ικανότητα της λύσης BNG της Huawei να εξελίξει τα υπάρχοντα δίκτυα και να δημιουργήσει ένα στέρεο θεμέλιο για έργα BNG σε cloud περιβάλλον. Η λύση BNG χρησιμοποίησε την αρχιτεκτονική Control & UserPlaneSeparation (CUPS), η οποία προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες κλιμάκωσης, ανθεκτικότητας και αποτελεσματικής χρήσης διεύθυνσης IP.

ADVERTISING

Η πρώτη δοκιμαστική φάση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2017 και επικεντρώθηκε σε 52 λειτουργικές δοκιμές της λύσης, ενώ η δεύτερη δοκιμαστική φάση που ολοκληρώθηκε φέτος το Μάιο του 2018, επικεντρώθηκε στην αρχιτεκτονική υπηρεσιών της Vodafone Πορτογαλίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο και των υπηρεσιών VPN. Και οι δύο δοκιμές, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Το αντικείμενο της δοκιμής περιλάμβανε την πρόσβαση, την πιστοποίηση και τη δημιουργία «λογαριασμών χρηστών» των οικιακών ευρυζωνικών υπηρεσιών, σε διάφορα σενάρια. Περιλάμβανε επίσης δοκιμές απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας των συστημάτων BNG που βασίζονται σε cloud περιβάλλον. Η Vodafone και η Huawei επαλήθευσαν τη λειτουργικότητα της λύσης BNG σε cloud περιβάλλον χρησιμοποιώντας τις δικτυακές εικονικές λειτουργίες (VNFs) ως επίπεδο ελέγχου, αλλά και τις δικτυακές φυσικές λειτουργίες (PNF) ως επίπεδο χρήστη. Η λύση BNG σε cloud περιβάλλον απομπλέκει το επίπεδο ελέγχου (control Plane) και το επίπεδο χρήστη (userplane) των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών BNG. Το επίπεδο ελέγχου ενσωματώνει τις λειτουργίες διαχείρισης του χρήστη πολλαπλών BNG και μετατοπίζει τους πόρους τους στο cloud. Επιπρόσθετα, η αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών και Λειτουργία & Συντήρησης (O&M), η ανάπτυξη λύσεων σε περιβάλλον cloud, επιτρέπει επίσης την ευρεία κατανομή πόρων, την δυναμική παροχή χωρητικότητας, την ευέλικτη αρχιτεκτονική και την δικτυακή ικανότητα προσαρμογής.

Ο João Nascimento, Επικεφαλής Τεχνικών Υπηρεσιών στην Vodafone Πορτογαλίας, δήλωσε: "Το BNG σε περιβάλλον cloud είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων των δικτύων και να μειωθεί ο χρόνος για την ανάδειξη νέων υπηρεσιών. Χάρη σε αυτή τη δοκιμή, καταφέραμε να επαληθεύσουμε τη δυνατότητα της αξιοποίησης των υφιστάμενων δικτυακών συσκευών σε περιβάλλον cloud."

Ο Jeffrey Gao, Πρόεδρος της Προϊοντικής σειράς Router & Carrier Ethernet της Huawei, δήλωσε: «Το BNG σε περιβάλλον cloud είναι μια καινοτόμος υλοποίηση του δικτύου Intent Driven Network της Huawei's στο πλαίσιο μετάβασης των υπηρεσιών σε περιβάλλον cloud. Το Intent Driven Network μετατρέπει τα παραδοσιακά δίκτυα σε δυο διακριτά και ευέλικτα επίπεδα, σε έναν αξιόπιστο δικτυακό φορέα και σε ένα ευκίνητό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.Αυτό δημιουργεί μια νέα αρχιτεκτονική που επιτρέπει την ταχεία και ευέλικτη προσαρμογή των πόρων. Η λύση αυτή βοηθά τους παρόχους να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των δικτύων τους, να μειώσουν το κόστος Λειτουργιών & Συντήρησης και να μεταφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες δικτύου σε περιβάλλον cloud

Η Huawei συνεργάζεται στενά και με άλλους κορυφαίους παρόχους προκειμένου να εξελίξουν τη λύση BNG σε περιβάλλον cloud, μια λύση που μόνο πλεονεκτήματα έχει να αναδείξει. Στο μέλλον, η Huawei θα στηριχθεί στην ισχυρή της καινοτομία και στη συνεχή επένδυση στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) για να βοηθήσει τους παρόχους να μετασχηματίσουν σε cloud το δίκτυό τους.

Το πέμπτο Φόρουμ Ultra-Broadband (UBBF 2018) διεξήχθη στις 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γενεύη της Ελβετίας. Το UBBF φέτος επέλεξε ως θέμα το «Intent-Driven Network: μεγιστοποιήστε την επιχειρηματική σας αξία». Τοφόρουμεστίασεστιςθεματικέςενότητες ‘Premium Home Broadband, Reshaping User Experience’, ‘Cloud-and-Network Synergy, Enabling New Growth with B2B’, ‘Constructing 5G- and Cloud-based Simplified Networks’ και ‘Toward Optical Networking 2.0’. Το Forum προσέφερε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις καινοτομίες και τις πρακτικές των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Intent-Driven Network.

24Media Network