Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες με το «Gov 5.0 Hackathon»

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες με το «Gov 5.0 Hackathon»

Οι Μαραθώνιοι Καινοτομίας, γνωστοί και ως «Hackathons», δεν είναι μεταξύ των δράσεων που συνδυάζει κανείς με τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, η δημόσια διοίκηση έχει αλλάξει ριζικά το «ψηφιακό» της πρόσωπο.

Με περισσότερες από 300 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές έναντι μόλις 8.8 εκατ., το 2018, η ψηφιακή διακυβέρνηση καλπάζει προς ένα μέλλον που σήμερα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ. Έχοντας κερδίσει σημαντικά «στοιχήματα» κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η δημόσια διοίκηση αναζητά στο εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας νέες ιδέες, τεχνολογίες, εφαρμογές και συμμάχους για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Επόμενη πράξη της νέας αυτής «σύμπραξης», είναι ο Μαραθώνιος Καινοτομίας «Gov 5.0 Hackathon» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2022. Για δύο ημέρες, προγραμματιστές, αναλυτές σχεδιαστές οργανωτικών διαδικασιών αλλά δημόσιων πολιτικών, startups και στελέχη της δημόσιας και της τοπικής αυτοδιοίκησης συναντώνται για μια δράση ανοιχτής καινοτομίας όπου καλούνται να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν πιλοτικές εφαρμογές ψηφιακών λύσεων που θα επιταχύνουν και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και του ίδιου του ΕΚΔΔΑ.

To «Gov 5.0 Hackathon» αφενός δημιουργεί ένα θετικό προηγούμενο αξιοποίησης του ταλέντου και των ιδεών που γεννιούνται στο εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας και προωθεί μια νέα κουλτούρα προσέγγισης του έργου της δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα, με όχημα την τεχνολογία. Αφετέρου απαντά με πιλοτικές εφαρμογές λύσεων σε θέματα που υπέδειξαν το προηγούμενο διάστημα πολίτες και επιχειρήσεις, όπως η μείωση του χρόνου αναμονής για την πρόσβαση σε κάποια δημόσια υπηρεσία και η ικανοποίηση αιτημάτων των πολιτών, με μία μόνο επίσκεψη. Επιπρόσθετα, το Hackathon θα αναπτύξει λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους Δήμους και της αποδοτικότητας των εργαζομένων μέσα από εφαρμογές αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

H δράση υποστηρίζεται από τη Microsoft με την οποία το ΕΚΔΑΑ συνεργάζεται ήδη, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων με νέες σύγχρονές εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες σε τεχνολογίες cloud, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Gr for Growth. H Microsoft προσφέρει σημαντικά έπαθλα στους νικητές του Hackathon, όπως δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud, και συμμετέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης των πιλοτικών εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, στο πλαίσιο της δράσης.

Σύμφωνα με τον δείκτη «Digital Futures» της Microsoft, ο οποίος αξιοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα για να αναδείξει συσχετίσεις μεταξύ ψηφιοποίησης και οικονομικών και κοινωνικών οφελών σε χώρες της Ευρώπης με διαφορετική «ψηφιακή ωρίμανση», η Ελλάδα επενδύει στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών της αλλά ακόμη υπολείπεται του μέσου όρου των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (71 έναντι 100). Σύμφωνα με τον Δείκτη, η ψηφιοποίηση θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο που υπερβαίνει τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών: Η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, που είναι μεταξύ των στρατηγικών στόχων του Hackathon που υλοποιεί το ΕΚΔΑΑ, οδηγεί σε έναν «αυτοτροφοδοτούμενο» κύκλο γιατί ενθαρρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους προκειμένου να κάνουν χρήση και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τις υπηρεσίες αυτές.

Με απώτερο στόχο, λοιπόν, τη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος καινοτομίας με επίκεντρο τη δημόσια διοίκηση το Gov 5.0 Hackathon έρχεται να παραγάγει λύσεις που θα συμβάλλουν σε μια καλύτερη σχέση μεταξύ κράτους και πολίτη.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα