Μετά το .gr έρχεται το .ελ - Πόσο θα κοστίζει η κατοχύρωση

Μετά το .gr έρχεται το .ελ
Μετά το .gr έρχεται το .ελ NEWS247

Τα .ελ domains έρχονται μέσα στο επόμενο διάστημα - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κατοχύρωσή τους και ποιο το κόστος

Στα τέλη του περασμένου Μάρτη η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είχε αποφασίσει την έκδοση νέου κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου (domain names) στο Ιντερνετ με κατάληξη .gr ή .ελ.

Στην πραγματικότητα, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να καταχωρήσει την ιστοσελίδα του με κατάληξη .ελ, αν το επιθυμεί. Ο Κανονισμός έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ θα καθορισθεί με μεταγενέστερη Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ που αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η δυνατότητα κατοχύρωσης ανάλογων domain αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα, όπως προαναγγέλλουν sites στο ελληνικό διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το .gr δεν θα είναι η μόνη κατάληξη που θα παραπέμπει σε ελληνικό περιεχόμενο.

ADVERTISING

Προτεραιότητα κατοχύρωσης θα έχουν όσοι διαθέτουν ήδη .gr domain.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου κανονισμού, η εκχώρηση των ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Στη διάρκεια του πρώτου σταδίου, που θα διαρκέσει τρεις μήνες, τα ονόματα χώρου με κατάληξη .ελ, θα εκχωρούνται βάσει συγκεκριμένων περιορισμών.

Το ύψος των τελών

Παράλληλα, η ΕΕΤΤ τροποποιεί και το ύψος των τελών των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr. Συγκεκριμένα, το τέλος εκχώρησης ή ανανέωσης ονομάτων χώρου δύο χαρακτήρων που καταβάλλουν οι καταχωρητές στην ΕΕΤΤ μειώνεται από €500 σε €300. Επιπλέον, ετήσιο τέλος ύψους €100 θα επιβάλλεται πλέον σε όλους τους καταχωρητές.

 Το συγκεκριμένο τέλος θα εισάγεται αυτόματα στο σύστημα προπληρωμών του μητρώου την 20ή Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ο νέος κανονισμός της ΕΕΤΤ ρυθμίζει τη διαδικασία και τους όρους εκχώρησης - χρήσης των domain names, καθώς και τις υποχρεώσεις των καταχωρητών. Μεταξύ άλλων, ο κανονισμός προβλέπει ότι η καταχώρηση στο μητρώο των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει δήλωση καταχώρησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης για ονόματα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διαρκεί δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης καταχώρησης. Ωστόσο, η εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους εκχώρησης.

Για την ιστορία, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για διεθνοποιημένο κωδικό .el από το 2011, με την αίτηση να απορρίπτεται επειδή η κατάληξη ήταν οπτικά παρόμοια με το .ea.

Το 2014, το ICANN αποφάσισε να επιτρέψει στην Ελλάδα να έχει τον τομέα .el Τον Οκτώβριο του 2015 το δικαίωμα σε αυτόν τον κορυφαίο τομέα παραδόθηκε στην Ελλάδα, ωστόσο τώρα πλέον βαίνει προς υλοποίηση.

SHARE: