Αλλαγές στον ελεγκτικό μηχανισμό του ΕΟΠΥΥ

Αλλαγές στον ελεγκτικό μηχανισμό του ΕΟΠΥΥ

Στον ανασχεδιασμό της λειτουργίας του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΟΠΥΥ, προχωρά η διοίκηση του Οργανισμού.

Ήδη δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα διοικητικού-οικονομικού ελέγχου και εκκαθάρισης υποβολών παρόχων που η χωρική τους αρμοδιότητα ανήκει σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Υπηρεσία και από υπαλλήλους άλλης Περιφερειακής Υπηρεσίας, για τη βελτίωση του χρόνου εκκαθάρισης των υποβολών.

Παράλληλα, βάσει του νέου σχεδιασμού, προβλέπεται ότι το σύνολο των υποβολών θα ισομοιράζεται για έλεγχο και εκκαθάριση μεταξύ των στελεχών του Οργανισμού σε πανελλαδικό επίπεδο, που είναι επιφορτισμένο με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του νέου σχεδιασμού προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/10/2016.

Αναφορικά με το θέμα των ενστάσεων που μπορεί να υποβάλει κάποιος πάροχος σε περίπτωση που κατά τη διεργασία ελέγχου του λογαριασμού του προκύψουν απορρίψεις παραπεμπτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα «ενεργοποιήσει» εντός του Σεπτεμβρίου διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των ενστάσεων για την ταχύτερη επίλυσή τους.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, καταβάλλεται προσπάθεια να εκδίδεται η απόφαση εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ενστάσεως.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των απορρίψεων εξαιτίας έλλειψης υπογραφής του ασφαλισμένου στο παραπεμπτικό, ο πάροχος οφείλει να υποβάλει ένσταση συνοδευόμενη με ένα εκ των τριών κατωτέρω στοιχείων:

    1.  Φωτοαντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της συμμετοχής του ασφαλισμένου.

    2.  Φωτοαντίγραφο των απαντήσεων των εξετάσεων του ασφαλισμένου.

    3.  Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ότι διενήργησε τις εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ HEALΤHVIEW

«Βουλιάζουν» τα νοσοκομεία από τα ακριβά φάρμακα
Google και GlaxoSmithKline ενώνουν δυνάμεις στο χώρο της βιολεκτρονικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΟΠΥΥ
SHARE:

24Media Network