Κινδυνεύουν να 'ξεμείνουν' από ιατρικά αέρια τα δημόσια νοσοκομεία

Κινδυνεύουν να 'ξεμείνουν' από ιατρικά αέρια τα δημόσια νοσοκομεία

Για τη νόμιμη κυκλοφορία τους απαιτούνται όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την κυκλοφορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος και πρωτίστως, άδεια κυκλοφορίας

Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να «ξεμείνουν» από ιατρικά αέρια τα δημόσια νοσοκομεία. Για τον λόγο αυτό ο ΕΟΦ καλεί τις εταιρείες παραγωγής και διακίνησης ιατρικών αερίων στην Ελλάδα, να υποβάλουν άμεσα αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Παράλληλα, χορηγείται εύλογος χρόνος συμμόρφωσης των εταιρειών που ήδη διαθέτουν άδεια δυνατότητας παραγωγής, αλλά όχι και άδεια κυκλοφορίας, ο οποίος ορίζεται έως την  30/6/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα δύναται να κυκλοφορήσει ιατρικό αέριο χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα ιατρικά αέρια έχουν χαρακτηρισθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως φαρμακευτικά προϊόντα. Συνεπώς για τη νόμιμη κυκλοφορία τους απαιτούνται όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την κυκλοφορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος και πρωτίστως, άδεια κυκλοφορίας.

Ωστόσο οι εταιρείες παραγωγής και διακίνησης ιατρικών αερίων στην Ελλάδα, διαθέτουν μεν άδεια δυνατότητας παραγωγής, πλην όμως δεν διαθέτουν όλες άδεια κυκλοφορίας (κάποιες έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, άλλες βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης του αιτήματος άδειας κυκλοφορίας και άλλες αναμένεται να συμμορφωθούν).

Για το λόφο αυτό καλούνται όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν άμεσα αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για τα εν λόγω προϊόντα, με την κατάλληλη τεκμηρίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη φαρμακευτική νομοθεσία.

«Προκειμένου να μην εμφανισθεί πρόβλημα έλλειψης σε ιατρικά αέρια στα νοσοκομεία, χορηγείται εύλογος χρόνος συμμόρφωσης των εταιρειών που ήδη διαθέτουν άδεια δυνατότητας παραγωγής, αλλά όχι και άδεια κυκλοφορίας, ο οποίος ορίζεται έως την  30/6/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα δύναται να κυκλοφορήσει ιατρικό αέριο χωρίς άδεια κυκλοφορίας», αναφέρει ο ΕΟΦ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ HEALTHVIEW:

Διευκρινίσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λίστα χειρουργείου
Νέοι περιορισμοί συνταγογράφησης για αγροτικούς και ειδικευόμενους γιατρούς
SHARE: