Οι 7 στους 10 Έλληνες γνωρίζουν τι είναι κλινικές μελέτες

Από αριστερά: Δρ. Δημήτρης Μπούμπας, Κατερίνα Κουτσογιάννη και Νίκος Δέδες

Η Ομοσπονδία ΡευΜΑζήν με έρευνά της καταδεικνύει ότι οι Έλληνες κατανοούν την αξία των μελετών για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων όπου συμμετέχουν ασθενείς.

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τα επίπεδα γνώσης και πρόθεσης συμμετοχής του κοινού σε κλινικές μελέτες προέκυψαν από έρευνα που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία ΡευΜΑζήν, κατά τη διάρκεια της 84ης ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβρη. Στην έρευνα, τα συμπεράσματα από την ανάλυση των στοιχείων της οποία παρουσιάστηκαν σήμερα, συμμετείχαν συνολικά 1226 ερωτηθέντες. Η έρευνα στηρίχθηκε σε 6 απλές ερωτήσεις γύρω από δύο θεματικές ενότητες: αφενός τις γνώσεις τους σχετικά με τις κλινικές μελέτες και αφετέρου την πρόθεση αλλά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους.

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν το σημαντικότερο μέρος για την ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου καθώς στις τελικές φάσεις αυτών συμμετέχουν ασθενείς ώστε να αποδειχτεί η θεραπευτική αξία των φαρμάκων. Κατά το παρελθόν είχε διαπιστωθεί έλλειψη γνώσης για τις μελέτες, ενώ είχαν παρεξηγηθεί με τη δικαιολογία ότι μετατρέπουν τους ανθρώπους σε πειραματόζωα.

Με βάση λοιπόν την έρευνα της ΡευΜΑζην, το 72,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως γνωρίζουν τί είναι οι κλινικές μελέτες, ενώ περισσότεροι από 8/10 έδειξαν με τις απαντήσεις τους πως γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιούνται οι μελέτες αυτές. Ως προς την πρόθεση συμμετοχής, 55,9% ήταν θετικοί, ενώ ως κύριες προϋποθέσεις έθεσαν την πλήρη εξασφάλιση της υγείας τους (45,1%) και την επαρκή πληροφόρηση/ενημέρωση (30,2%). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα (93%) συμφώνησαν ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των ασθενών από το στάδιο του σχεδιασμού των κλινικών μελετών, ώστε να καλύπτονται πραγματικά οι ανάγκες τους.

«Τα ευρήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς γενικά θεωρείται ότι υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης σχετικά με την αξία των κλινικών μελετών, όπως και μία δυσπιστία ως προς τη συμμετοχή τους σ’ αυτές», δήλωσε η κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ρευμαζήν και Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδος συμπληρώνοντας: «Έχοντας και αυτό κατά νου πραγματοποιήσαμε την έρευνα θέλοντας να έχουμε μία αφετηρία για να καθορίσουμε ένα πλάνο σφαιρικής ενημέρωσης του κοινού και των ασθενών σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία προγραμματίζει το επόμενο διάστημα τη διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας σε ασθενείς και μια ενημερωτική Ημερίδα για τις Κλινικές Μελέτες στα παιδιά».

Η Ελλάδα κατέχει μια από τις χαμηλότερες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, αναφορικά με τον αριθμό κλινικών μελετών που πραγματοποιούνται. Οι κλινικές μελέτες, πέρα από το σημαντικό οικονομικό όφελος που επιφέρουν στο κράτος και την απασχόληση νέων επιστημόνων και ερευνητών, προσφέρουν και νέες καινοτόμες θεραπείες στους ασθενείς, και μάλιστα χωρίς κόστος.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Δρ. Δημήτρης Μπούμπας, Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Δ΄ Παθολογικής Κλινικής "Αττικόν", Ερευνητής ΙΙΒΕΑΑ, που αναφέρθηκε στις «Κλινικές μελέτες στη ρευματολογία σήμερα». Επίσης, παρευρέθηκε ο κ. Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Θετικής Φωνής, Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος που μίλησε για την «Ενεργή συμμετοχή των ασθενών στις κλινικές μελέτες», αναφέροντας: «Η συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στις κλινικές μελέτες έχει πολλαπλά οφέλη. Καλύτερο και φιλικότερο για τους συμμετέχοντες σχεδιασμό, υψηλότερη αποδοχή, εύρεση ασθενών για συμμετοχή σε μία μελέτη, παραμονή σε αυτή και φυσικά ανάδειξη και μέτρηση των αποτελεσμάτων που ενδιαφέρουν τους ίδιους ασθενείς».

SHARE: