Pfizer Center for Digital Innovation: 5 ερωτήσεις που θα ήθελες να κάνεις για το πρόγραμμα L&D

Pfizer Center for Digital Innovation: 5 ερωτήσεις που θα ήθελες να κάνεις για το πρόγραμμα L&D
UNSPLASH

Η Ιουλία Δεσποινούδη, Senior Manager Learning & Development, Pfizer Center for Digital Innovation σε μια quick συνέντευξη απαντάει σε 5 σημαντικές ερωτήσεις για την εταιρεία και το πρόγραμμα learning & development λύνοντας τις απορίες μας.

Pfizer Center for Digital Innovation: 5 ερωτήσεις που θα ήθελες να κάνεις για το πρόγραμμα L&D


1. Γιατί είναι τόσο σημαντική η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η επένδυση στην εξέλιξη των εργαζομένων;

ADVERTISING

Σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η διαρκής μάθηση και εξέλιξη μετασχηματίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Το learning & development ως «business as usual», δηλαδή ως αναπόσπατσο κομμάτι της λειτουργίας ενός οργανισμού, βοηθά τις σημερινές τεχνολογικές –και όχι μόνο– επιχειρήσεις, να ανταποκριθούν στη ρευστότητα της σύγχρονης εποχής. Είναι το κλειδί για τους οργανισμούς και τους ανθρώπους τους για να συνεχίσουν να εξελίσσονται και να εξασφαλίσουν την επιτυχία.

Η εκπαίδευση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων αποτελεί βασικό συστατικό πυλώνα κάθε σύγχρονου οργανισμού που στοχεύει σε μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.

2. Ποιο είναι το βασικό συστατικό επιτυχίας ενός προγράμματος learning and development;

Στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας δεν μιλάμε απλώς για εκπαιδεύσεις. Μιλάμε για νοοτροπία, τη λεγόμενη «δεξιότητα του να μαθαίνεις» - και την ενσωμάτωση της στην εργασία. Χτίζοντας αυτή τη νοοτροπία, δίνουμε τα εργαλεία στους ανθρώπους για να αναπτυχθούν, να πειραματιστούν και να καινοτομήσουν.

Το πρόγραμμα L&D του CDI είναι πολύ περισσότερο από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν καλύπτει μόνο συγκεκριμένα πλαίσια και προσόντα εργασίας, ούτε απευθύνεται μόνο σε άμεσες ανάγκες της δουλειάς που έχει να κάνει σήμερα ο εργαζόμενος. Εμβαθύνει στη γνώση και την ατομική εξέλιξή του ατόμου – ουσιαστικά καλλιεργεί έναν ολοκληρωμένο τρόπο σκέψης, με γνώμονα την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα χρειαστούν για να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις και δίνει έμφαση όχι μόνο στο άμεσο αντικείμενο της δουλειάς του σήμερα αλλά στη συνολική επαγγελματική πορεία του.

3. Πρακτικά, πώς πετυχαίνετε τον στόχο της «εξέλιξης» των ανθρώπων που εργάζονται στο Κέντρο;

Στην πράξη, αυτό που κάνουμε είναι να επενδύουμε στη γνώση, μέσα από ένα μοναδικό, πολυδιάστατο πρόγραμμα L&D (Learning & Development) που στόχο έχει να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και την καινοτομία μέσα από εκπαιδεύσεις πάνω σε 7 διαφορετικές τεχνολογικές περιοχές, 3 διαφορετικά επίπεδα γνώσης (από αρχαρίων μέχρι προχωρημένων) και 5 διαφορετικές μεθόδους προσέγγισης της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Η καλλιέργεια της νοοτροπίας ανάπτυξης και της καινοτομίας ως κομμάτι της καθημερινής εργασίας, αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζουν την «εξέλιξη» τους οι εργαζόμενοι στο Κέντρο. Δεν σημαίνει απλώς μια καλύτερη θέση ή μία προαγωγή, αλλά εξέλιξη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Ο πήχης είναι ήδη ψηλά: η δουλειά μας είναι να δημιουργούμε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που οδηγούν σε ανακαλύψεις οι οποίες αλλάζουν τις ζωές των ασθενών. Για να το πετυχαίνουμε αυτό, για να διαμορφώνουμε δηλαδή τις εξελίξεις στην υγεία, πρέπει να εξελισσόμαστε κι εμείς. Είναι μια διαδικασία συνεχής, που απαιτεί μεγάλη προσωπική επένδυση από κάθε εργαζόμενο αλλά και εξίσου μεγάλη επένδυση από την πλευρά του CDI. Γι’ αυτό και το learning and development είναι στρατηγικής σημασίας για να πετύχουμε αυτό το στόχο.

4. Άρα μιλάμε για ένα 360 πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων;

Ακριβώς. Μέσα από σχεδιασμό στρατηγικής, ανάλυση πολυπαραγοντικών δεδομένων, διαρκή ανατροφοδότηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων με παράλληλη έμφαση στην καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία, δημιουργούμε τις συνθήκες για την ανάπτυξη μίας κουλτούρας μάθησης. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 πυλώνες: τεχνολογικές δεξιότητες, ανθρώπινες δεξιότητες και γνώση του φαρμακευτικού κλάδου.

Μερικές από τις ποικίλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στο CDI είναι τα Tech jams, Tech Labs, Power Skills & Innovation workshops, Tech clubs, Τech talks, Masterclasses, Tech Days κ.ά.

5. Πώς καλλιεργείται μια τέτοια κουλτούρα διαρκούς μάθησης στο CDI;

Η δημιουργία αυτής της κουλτούρας είναι μια συμμετοχική και πολυπαραγοντική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία από τη μία, η υποστήριξη και η ενδυνάμωση των ανθρώπων να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις από τους μάνατζερ τους και από την άλλη, η προσπάθεια από πλευράς μας, μέσα από διάφορες οδούς, να ενισχύσουμε το ownership των ανθρώπων για την επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη.

Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι στρατηγικά η Pfizer υποστηρίζει τη συγκεκριμένη κουλτούρα και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα.

24Media Network