ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κορονοϊός

Εντείνονται ο φόβος και το άγχος για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας

Εντείνονται ο φόβος και το άγχος για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας

Τα κυρίαρχα συναισθήματα των πολιτών για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και οι σκέψεις τους για την διάρκεια που αυτές θα έχουν, όπως αποτυπώθηκαν στην έρευνα της aboutpeople για το 20/20 του News24/7

Φόβος και άγχος είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα των πολιτών σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας κορονοϊού, για τις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι θα κρατήσουν από περίπου 2 έως πέντε χρόνια, όπως καταγράφει η έρευνα της aboutpeople για το 20/20 του News24/7.

Τα συναισθήματα αυτά αποσπούσαν την μερίδα του λέοντος και στις αντίστοιχες έρευνες προηγούμενων μηνών, όμως πλέον παρουσιάζουν σημάδια έντασης, με τα ποσοστά εκείνων που αισθάνονται ελαφρά ανησυχία, ή δεν ανησυχούν καθόλου, να σημειώνουν υποχώρηση.

Άγχος δηλώνει πως αισθάνεται το 45,7%, ενώ φόβο το 30%. Ελαφριά ανησυχία εκφράζει το 21,6%, ενώ το 2,1% δηλώνει πως δεν ανησυχεί καθόλου.

Η έρευνα της aboutpeople για το 20/20 του News24/7 καταγράφει μικρή αύξηση του άγχους των πολιτών σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ περισσότεροι κατά τρεις μονάδες είναι όσοι δηλώνουν πως αισθάνονται φόβο.

Στον αντίποδα, εκείνοι που αισθάνονται ελαφριά ανησυχία, έχουν μειωθεί από το 23,6% στο 21,6% με εκείνους που δεν ανησυχούν να παραμένουν ελάχιστοι (2,1%) ωστόσο, κατά τι λιγότεροι από τον Ιούλιο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι συνολικές μεταβολές από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, στην καταγραφή των συναισθημάτων, καθώς αντανακλούν την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας σε συγκεκριμένες περιόδους.

Σε ό,τι αφορά στην διάρκεια των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας ένα ποσοστό της τάξης του 67,5% θεωρεί πως θα είναι από περίπου δύο έως πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα, το 34,6% θεωρεί πως οι συνέπειες θα διαρκέσουν από 2 έως 5 χρόνια, ενώ το 32,9% θεωρεί πως θα έχουν διάρκεια περίπου 2 ετών.

Περίπου ένα χρόνο θεωρεί πως θα διαρκέσουν οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας το 24,3%, με το 2,4% να θεωρεί πως το διάστημα αυτό θα είναι περίπου 6 μήνες.

Συγκριτικά με τις έρευνες των πρηγούμενων μηνών παρατηρείται μία αύξηση εκείνων που θεωρούν πως η πανδημία θα έχει μακροχρόνιες οικονομικές συνέπειες. Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, εκείνοι που θεωρούν ότι η οικονομική κρίση, απόρροια της πανδημίας του κορονοϊού θα διαρκέσει από 2 έως πέντε χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 8,5%, από το 26,1% στις 20 Απριλίου, στο 34,6% την 1η Σεπτεμβρίου.

Αύξηση παρουσιάζει και το ποσοστό εκείνων που "βλέπουν" ότι οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Τον Απρίλιο, έφταναν το 28,9%, ενώ τον Σεπτέμβριο αγγίζουν το 33% (32,9%).

Αντίθετα, μείωση παρουσιάζουν τα ποσοστά εκείνων που βλέπουν πιο βραχυπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες. Σε περίπου ένα χρόνο υπολόγιζε την διάρκεια των συνεπειών αυτών το 27,5% τον περασμένο Απρίλιο, ενώ πλέον το ποσοστό αυτών έχει μειωθεί σε 24,3%.

Εκείνοι θεωρούν ότι οι συνέπειες της πανδημίας θα διαρκέσουν περίπου 6 μήνες, τον Σεπτέμβριο του 2020 ανέρχονται στο 2,4% των ερωτηθέντων, από 10,4% τον περασμένο Απρίλιο, σημειώνοντας μείωση 8 μονάδων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κορονοϊός
SHARE: