Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο προσιτά από ποτέ στην Ευρώπη

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο προσιτά από ποτέ στην Ευρώπη

Όλο και πιο οικονομική γίνεται η χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα ευρήματα του ετήσιου Δείκτη Κόστους Αυτοκινήτου (Car Cost Index) που δημοσίευσε η LeasePlan.

Η έρευνα αναδεικνύει τηνΕλλάδα ως την πιο οικονομική χώρα για χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, παρότισύμφωνα με τα ευρήματα το κόστος χρήσης του δεν είναι ανταγωνιστικό σε σχέση μετο κόστος χρήσης αυτοκινήτου με μηχανή εσωτερικής καύσης (ICE). Ταυτόχρονα, το κόστος χρήσης diesel αυτοκινήτου στην Ελλάδα, είναι το χαμηλότερο μεταξύ τωνχωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Γενικότερα, η Ελλάδα είναι μια από τις πιοοικονομικές χώρες για οδήγηση αυτοκινήτου, καθώς έχει από τα πιο χαμηλάσυνολικά μηναία κόστη χρήσης, €501 κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με άλλες χώρες.Στην πλειονότητα των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, η μετακίνηση με ηλεκτρικήενέργεια είναι πιο προσιτή από τη βενζίνη και το diesel στη μεσαία κατηγορία.


Σε σχέση μετο ΑΕΠ της κάθε χώρας, το συνολικό κόστος χρήσης είναι το υψηλότερο για τουςοδηγούς στην Ιταλία και την Πορτογαλία και το χαμηλότερο για τους οδηγούς στηΔανία και τη Σουηδία. Ακόμη, η Νορβηγία και η Ελβετία είναι τα πιο ακριβά κράτηγια οδήγηση αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης (ICE). Αντίθετα, τα ηλεκτρικάαυτοκίνητα είναι σημαντικά φθηνότερα από όλα τα ICE στη Νορβηγία και φθηνότερααπό τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα στην Ελβετία.


Όσον αφορά σταηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κατηγορία compact (C1) είναι ανταγωνιστικά ως προς τοκόστος σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κατηγορίαμεσαίου μεγέθους (D2) είναι ανταγωνιστικά ως προς το κόστος σε 14 ευρωπαϊκέςχώρες. Ταυτόχρονα, καμία χώρα δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικά, ωςπρος το κόστος χρήσης, ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κατηγορία executive (E2).


Το Car Cost Index αποτελεί μια περιεκτική ανάλυση που αποκαλύπτει τοπραγματικό κόστος χρήσης ενός αυτοκινήτου - συμπεριλαμβανομένου του κόστουςκαυσίμων, της απόσβεσης, των φόρων, της ασφαλιστικής κάλυψη και του κόστοςσυντήρησης – σε 18 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία,Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία,Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.


Ο ΚωνσταντίνοςΠετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της LeasePlan Hellas, δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται γιαακόμη μία χρονιά η χώρα με το χαμηλότερο κόστος χρήσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου,μεταξύ των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, μας προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση. Οιδράσεις προς την εξέλιξη των υποδομών και η σταδιακή αύξηση των παρεχόμενωνκινήτρων για τη χρήση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας αρχίζουν να θέτουν γερέςβάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Εμείς στη LeasePlan Hellas, ωςπρωτοπόροι στη μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμεκαθημερινά ώστε η οδήγηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων να αποτελεί προσιτή επιλογήγια όλους τους πελάτες μας, μένοντας ταυτόχρονα πιστοί στη δέσμευση τηςεταιρείας για καθαρές εκπομπές ρύπων από τον συνολικό στόλο της έως το 2030».

–ΤΕΛΟΣ –


Notes to editors


· Μπορείτε να βρείτε το LeasePlan Car Cost Index 2020 εδώ


· Στο Car Cost Index του 2020, το κόστος υπολογίζεται κατάμέσο όρο κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια χρήσης και προϋποθέτει 30.000 χιλιόμετραοδήγησης ετησίως. Το «ανταγωνιστικό κόστος» ορίζεται για τους σκοπούς του Indexως: Ηλεκτρικά οχήματα που δεν είναιπερισσότερο από 5% ακριβότερα από τα αντίστοιχα οχήματα εσωτερικής καύσης.


· Λόγω αλλαγών στα μοντέλα αυτοκινήτων που περιλαμβάνονται,στις χώρες που ερευνήθηκαν και στηδιάρκεια της χρήσης, καθώς και λόγω γενικών τεχνολογικών βελτιώσεων (συμπεριλαμβανομένων πιο ισχυρώνκαι ενεργειακά αποδοτικών μπαταριών σε ορισμένα ηλεκτρικά οχήματα), συγκρίσειςμία προς μία με το Car Cost Index του προηγούμενου έτους δενείναι έγκυρες.


· Σύμφωνα με το 2020 Index, το μέσο μηνιαίο κόστος χρήσης ανά χώρα για τα τμήματα subcompact και compact (B1 & C1) –- είναι (δεδομένα από 18 χώρες,ταξινομημένα βάσει του κόστους των ηλεκτρικών οχημάτων) :Βενζίνη

Diesel

Ηλεκτρικό

Ελλάδα

€ 547

€ 534

€ 594

Ουγγαρία

€ 537

€ 538

€ 642

Σουηδία

€ 643

€ 655

€ 646

Γαλλία

€ 598

€ 633

€ 654

Πορτογαλία

€ 651

€ 672

€ 686

Ιρλανδία

€ 640

€ 613

€ 695

Αυστρία

€ 685

€ 672

€ 718

Ολλανδία

€ 711

€ 806

€ 721

Ισπανία

€ 603

€ 609

€ 730

Γερμανία

€ 704

€ 720

€ 730

Ιταλία

€ 807

€ 763

€ 742

Ην. Βασίλειο

€ 727

€ 731

€ 744

Νορβηγία

€ 851

€ 913

€ 750

Βέλγιο

€ 686

€ 709

€ 797

Δανία

€ 765

€ 716

€ 797

Τσεχία

€ 541

€ 570

€ 793

Φινλανδία

€ 767

€ 794

€ 944

Ελβετία

€ 960

€ 925

€ 949
· Η LeasePlan έχει δεσμευτεί ναεπιτύχει καθαρές εκπομπές ρύπων (net zero tailpipeemissions) από τον συνολικό στόλο της έως το 2030. Η LeasePlan είναι επίσης ιδρυτικός εταίρος της πρωτοβουλίας The Climate Group EV100, που ξεκίνησε γύρω από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του2017

SHARE: