Οι χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στον κόσμο

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στον κόσμο

Οι χώρες που ακολουθούν έχουν “συνολικό” φορολογικό συντελεστή άνω του 50% (Pics)

Κάθε χρόνο, το  Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) κυκλοφορεί την Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Report), η οποία σχετίζεται με τις οικονομίες του κόσμου και στην οποία ξεχωρίζει το κομμάτι για τα κράτη με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Το WEF εξετάζει τα δεδομένα από διάφορους τομείς, την ποιότητα της διδασκαλίας των μαθηματικών στα σχολεία, μέχρι και το ποσοστό πληθωρισμού της κάθε χώρας. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα δεδομένα προκειμένου να δημιουργήσει μια εικόνα για το κάθε μέρος.

Για τα κράτη με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, «ο συνολικός φορολογικός συντελεστής» περιλαμβάνει μία σειρά από φόρους, αλλά όχι τον πλέον συνηθισμένο, δηλαδή, τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Είναι, λοιπόν, μία συνισταμένη του φόρου στα κέρδη νομικών προσώπων – εταιριών, των κοινωνικών εισφορών, των εργοδοτικών φόρων, των φόρων ιδιοκτησίας, του φόρου επί του κύκλου εργασιών και άλλων. Έτσι, με βάση αυτόν τον «συνολικό» φορολογικό συντελεστή» να πως κατατάσσονται οι 26 χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, που σημαίνει και χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα.

27. ΙΑΠΩΝΙΑ: 51,3%

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στον κόσμο

Μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Ιαπωνία, έχει συνολικό φορολογικό συντελεστή άνω του 50%. Πιο συγκεκριμένα έχει 51,3%, ενώ είναι η πέμπτη χώρα της Ασίας με την υψηλότερη φορολογία.

26. ΜΕΞΙΚΟ: 51,8%

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στον κόσμο

 

Το Μεξικό είναι μια από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που έχει συνολικό φορολογικό συντελεστή άνω του 50%, ενώ ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις είναι 30%.

25. ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ: 51,9%

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στον κόσμο

 

Η πρώτη από τις οκτώ αφρικανικές χώρες της λίστας είναι η  Ακτή Ελεφαντοστού. Ο φόρος επί των κερδών βρίσκονται στο 25% και στο 30% στους τομείς των τηλεπικοινωνιών.

24. ΑΥΣΤΡΙΑ: 52%

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στον κόσμο

 

Μία από τις έξι ευρωπαϊκές χώρες της λίστας, με φορολογικό συντελεστή άνω του 50%, είναι η Αυστρία. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα τα ζευγάρια φορολογούνται ξεχωριστά, ακόμη και όταν είναι παντρεμένα.

Δείτε και τις υπόλοιπες χώρες

(Πηγή: fortunegreece)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Fortunegreece
SHARE:

24Media Network