Όλες οι λεπτομέρειες για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Όλες οι λεπτομέρειες για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Η εφαρμογή καταχώρησης παραδόσεων ποσοτήτων ρυζιού για το έτος 2018, θα τεθεί σε λειτουργία στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 1944/52291/12.05.2015 ΥΑ για τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού, για το έτος 2018 δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις και παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και Συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως 28.02.2019, με την προϋπόθεση να παραδίδουν τουλάχιστον 400 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα.

undefined

Οι παραδόσεις γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:

ADVERTISING

i. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)

ii. Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,

iii. Ορυζόμυλοι

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων των περιπτώσεων i) & ii), μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

iv. οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού.

Οι φορείς στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη, υποχρεούνται να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του γεωργού, τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα προϊόντος και τα αναλυτικά στοιχεία του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίου και τα οποία έχουν εκδοθεί από 1/9/2018 έως 28/02/2019.

Όλες οι λεπτομέρειες για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Προκειμένου να λάβουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι φορείς εντάσσονται με αίτησή τους στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσοι φορείς καταχώρησης δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά το έτος 2018, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ένταξης στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 10 Σεπτεμβρίου 2018 στην Κεντρική Υπηρεσία,

προσκομίζοντας κατά περίπτωση:

- Απόφαση αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ)

- Έναρξη επιτηδεύματος και/ή

- Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. (για εμπόρους και ορυζόμυλους)

- Αιτήματα ένταξης που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι εγκεκριμένοι/ενταγμένοι φορείς που επιθυμούν να απενταχθούν από το σχετικό μητρώο το έτος 2018, υποβάλουν την ανωτέρω αίτηση, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο απένταξης έως 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Η εφαρμογή καταχώρησης παραδόσεων ποσοτήτων ρυζιού για το έτος 2018, θα τεθεί σε λειτουργία στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ AGROPOST

Ελαιόλαδο: το βασικό εξαγωγικό προϊόν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξόφληση 9 εκατ. ευρώ σε Νέους Αγρότες

10 μυστικές συμβουλές για τη φροντίδα του βασιλικού (Βίντεο)

SHARE:

24Media Network