Εντείνονται οι έλεγχοι, αλλά παραμένει η παραβατικότητα στα υγρά καύσιμα

Καύσιμα
Καύσιμα 123RF.COM

Η ΑΑΔΕ έχει κάνει σημαντικά βήματα τελευταία, όμως υπάρχουν εκκρεμότητες. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, που στοιχίζει στα έσοδα του δημοσίου αλλά και των εταιρειών, παραμένει το κυριότερο πρόβλημα.

Παραμένουν τα ζητήματα που αφορούν την εμπορία καυσίμων, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, που στοιχίζει στα έσοδα του δημοσίου αλλά και των εταιρειών, παραμένει το κυριότερο πρόβλημα.

Πάντως, το τελευταίο διάστημα, με τη δραστηριοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου, αλλά ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες που επιτρέπουν σε επιτήδειους να συνεχίζουν ανεμπόδιστα την παραβατικότητα.

Ο ΣΕΕΠΕ τονίζει ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν νομοθετηθεί - αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα - και παράλληλα να ενισχυθούν κατάλληλα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουν σε ουσιαστικούς ελέγχους της αγοράς.»

Μετά των μέτρων που προτείνει ο ΣΕΕΠΕ, εκτός από την πολιτική βούληση, είναι να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με αυστηρό χρονοδιάγραμμα για κάθε βήμα και έργο, να ενισχυθεί η ΑΑΔΕ και οι ελεγκτικές υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του Κράτους, να υπάρξει συνεργασία και καλός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών των Υπουργείων αλλά και συνεργασία με τον ιδιωτικό Τομέα.

Προτείνει επίσης, να οριστεί ένας φορέας που θα έχει όλη την ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και ένα στέλεχος με αποφασιστικές αρμοδιότητες, ως υπεύθυνος συντονιστής.

Σήμερα, εκτός από τις τεχνικές και λειτουργικές εκκρεμότητες που υπάρχουν και χρήζουν την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων, οι σημαντικότερες εκκρεμότητες για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της λειτουργίας των συστημάτων εισροών – εκροών είναι η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο σύστημα εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες για τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος, τη συχνότητα αποστολής και τη γραμμογράφηση των δεδομένων του συστήματος εισροών - εκροών που θα αποστέλλονται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Επίσης, η αναθεώρηση της ΚΥΑ για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες (ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ2014/30-04-2014) έχει δρομολογηθεί και αναμένεται η υπογραφή της.

Κρίσιμο σημείο ουσιαστικού ελέγχου της επιβολής του συστήματος είναι η εφαρμογή της διάταξης που απαγορεύει στις Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών να εφοδιάζουν δεξαμενές που δεν διαθέτουν τον οριστικό μοναδικό αριθμό ΑΜΔΙΚΑ που αποκτά κάθε δεξαμενή διασυνδεδεμένη με σύστημα εισροών - εκροών στην ΓΓΠΣ.

Ο ΣΕΕΕΠΕ προτείνει να δημιουργηθεί διασύνδεση των Εταιρειών Εμπορίας με την ΓΓΠΣ, ώστε να γνωστοποιούνται online οι οριστικοί μοναδικοί αριθμοί ΑΜΔIΚΑ κάθε νόμιμης δεξαμενής, ώστε να μην εφοδιάζονται δεξαμενές εκτός συστήματος.

Υπάρχουν κι άλλες εκκρεμότητες, αλλά το κυριότερο είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων και ο συντονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση των παράνομων παρεμβάσεων στη λειτουργία των αντλιών στα πρατήρια με άμεση αφαίρεση άδειας λειτουργίας από το πρατήριο που παρανομεί, τη λαθρεμπορία στο πετρέλαιο κίνησης, στο υγραέριο κίνησης και στα ναυτιλιακά καύσιμα, τη νόθευση καυσίμων με χημικά και άλλες ουσίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΑΑΔΕ
SHARE: