Προετοιμάζεται ο νέος διαγωνισμός για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο

Προετοιμάζεται ο νέος διαγωνισμός για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο
Η σιδηροδρομική γραμμή Ικόνιο- Θρίασιο Πεδίο Eurokinissi

Η τελευταία απόπειρα για την αξιοποίηση του ακινήτου έλαβε χώρα πριν από 2 χρόνια με τον διαγωνισμό να καταλήγει "στα βράχια", καθώς κηρύχθηκε άγονος.

Σε ράγες υλοποίησης μπαίνει νέος διαγωνισμός για την λειτουργία και εκμετάλλευση του Θριασίου 2, στον Απρόπυργο. Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το νέο τεύχος δημοπράτησης για την διαχείριση του ημιτελούς Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο για τουλάχιστον 25 χρόνια μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να ολοκληρώσει / συμπληρώσει τα έργα για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής, τους χώρους εναπόθεσης φορτίων, χώρους τελωνείου και γραφείων, καθώς και πρόσθετους χώρους αποθήκευσης στο ακίνητο των 1.450 στρεμμάτων του ΟΣΕ που συνορεύει με το χώρο που θα κατασκευαστεί το Εμπορευματικό Κέντρο.

Η τελευταία απόπειρα για την αξιοποίηση του ακινήτου έλαβε χώρα πριν από 2 χρόνια με τον διαγωνισμό να καταλήγει στα βράχια καθώς κηρύχθηκε άγονος. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τώρα βάζει μπρος νέα προκήρυξη του έργου που έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση της λειτουργίας, της συντήρησης και της εκμετάλλευσης, όπως και την κατασκευή έργων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του Θριασίου 2 (ΕΣΣΣΔΙ).

Ποιες είναι οι προδιαγραφές

Για να λειτουργήσει το Εμπορευματικό Κέντρο θα χρειαστούν οι υποδομές που θα κατασκευαστούν μέσω της δεύτερης σύμβασης παραχώρησης, το τεύχος για την οποία βρίσκεται σε διαβούλευση. Ο ιδιώτης θα αναλάβει και τη διαχείριση του ΕΣΣΣΔΙ όπως έχει συμφωνηθεί με την Κομισιόν που χρηματοδότησε τα έργα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός για την διαχείριση του ΕΣΣΣΔΙ είχε κηρυχθεί άγονοςκαθώς καμία από τις τρεις εταιρείες που είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον δεν υπέβαλλε προσφορά. Στο τεύχος δημοπράτησης του νέου διαγωνισμού προβλέπεται πως ο ΟΣΕ θα συνάψει σύμβαση παραχώρησης με Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, στην οποία θα μετάσχει τόσο ιδιώτης επενδυτής που θα αναδειχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού όσο και ο ΟΣΕ.

Το ακριβές ποσοστό συμμετοχής του ΟΣΕ στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού θα καθορισθεί κατά την δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της εταιρείας (management) θα αναληφθεί από τον ιδιώτη επενδυτή. Στην Σύμβαση Παραχώρησης ενδέχεται να συμβληθεί και το ελληνικό Δημόσιο ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος για την εγγύηση των οικονομικών υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο ΟΣΕ έναντι του ιδιώτη επενδυτή.

Η σύμβαση

Η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί θα έχει ως αντικείμενο τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση Μελετών και Κατασκευής Έργων και της Προμήθειας Εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου. Συγκεκριμένα ο ιδιώτης επενδυτής «θα αναλάβει:

α) την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ

(β) την παροχή υπηρεσιών που αφορούν:

στη μεταφόρτωση μοναδοποιημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών,στην εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων (υπηρεσίες αποθήκευσης και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια («Ε/Κ»), απόθεσης γεμάτων και κενών Ε/Κ, συσκευασίας μοναδοποιημένου φορτίου),στη μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών, γενικού φορτίου, υγρών φορτίων και οχημάτων, καθώς καιστην εξυπηρέτηση πελατών και τελωνείου (προγραμματισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών μεταφόρτωσης και συρμών)

(γ) τη συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, πλην των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς την επιτήρηση και φύλαξη του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου».

Ιστορία

Η χρηματοδότηση του έργου παραχώρησης θα βαρύνει αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο και, ειδικότερα, τον οικονομικό φορέα, ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ.

Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού, ενώ κατά τη β’ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα