Συλλαλητήριο Θεσσαλονίκη: Σε θεία λειτουργία – διαμαρτυρία για το Σκοπιανό καλεί ο Άνθιμος

Συλλαλητήριο Θεσσαλονίκη: Σε θεία λειτουργία – διαμαρτυρία για το Σκοπιανό καλεί ο Άνθιμος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ--Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ--ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟ--ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ Ευρωκίνηση

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, που αναγκάστηκε να συμμορφωθεί στις προσταγές της κεφαλής της εκκλησίας, ετοιμάζει λόγο για το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ και καλεί όλους τους μητροπολίτες να συμμετάσχουν

Θεία Λειτουργία για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων θα τελέσει σήμερα ενόψει του Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία, στον ναό του Αγίου Δημητρίου, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος που τις περασμένες ημέρες κάλεσε σε πάνδημη συμμετοχή τον κλήρο αλλά και τους μητροπολίτες με επιστολή του.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης αναφέρεται:

«Προσκαλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Θεσσαλονίκης σὲ πανστρατιὰ προσευχῆς πρὸς τὸν Δωρεοδότη ἅγιο Θεὸ μὲ κύριο αἴτημα, πρῶτον νὰ διατηρηθῇ γιὰ πάντα ἡ μεγάλη δωρεὰ τῆς ΕΙΡΗΝΗΣ στὴν πατρίδα μας καὶ στὴν περιοχή μας, καὶ δεύτε-ρον νὰ ἀποδοθῇ στὴν ΕΛΛΑΔΑ μας ἡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, σχετικὰ μὲ τὸ ὄνο-μα τῆς ἑλληνικωτάτης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας.

Οὐδεὶς μπορεῖ νὰ σφετερισθῇ τὸ ὄνομα τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ποὺ εἶ-ναι μία καὶ μόνη καὶ εἶναι Ἑλληνική. Τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, ποὺ εἶναι εὐεργετημένο πολλαπλῶς ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα, νὰ φωτισθῇ ὡς πρὸς τὴν βούληση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας του καὶ τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον προπαγανδιστῶν του, ὥστε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν παρα-χάραξη τῆς ἱστορίας καὶ τὶς περιπλοκὲς τῶν εὐφαντάστων μύθων, σχε-τικὰ μὲ τὴν κλοπὴ καὶ τὴν ἰδιοποίηση τοῦ ὀνόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Στὴν θεία λειτουργία τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, 21ης Ἰανου-αρίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου, θὰ προεξάρ-χῃ ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμος καὶ θὰ συμμετάσχουν καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς. Προσκαλεῖσθε ὅλοι νὰ συμμετάσχετε στὴν εἰρηνικὴ καὶ πνευ-ματικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση ὑπὲρ τῆς Πατρίδος μας καὶ τῆς ἑλληνικο-τάτης Μακεδονίας μας».

Στην επιστολή τους προς τους άλλους μητροπολίτες σημειώνει μεταξύ άλλων: «Θα τελέσουμε Θεία Λειτουργία με κύριο αίτημα, πρώτον να διατηρηθεί η μεγάλη δωρεά της ΕΙΡΗΝΗΣ στην πατρίδα μας και στην περιοχή μας, και δεύτερον να αποδοθεί στην ΕΛΛΑΔΑ μας η Δικαιοσύνη, σχετικά με το όνομα της ελληνικότατης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας» – τονίζει μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης προς τους Ιεράρχες.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα